Spalio 7 d. – renginiai skirti poeto V. Mačernio žūties dienai ir Sedos kautynėms paminėti

 

Spalio 7 d., ketvirtadienį, Sedoje vyks renginiai, skirti poeto Vytauto Mačernio žūties dienai ir Sedos kautynėms paminėti.
8.30 val. – renginiai prasidės Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje.
11.30 val. –  šventinė dalyvių eisena iš A. Baranausko aikštės į Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią.
12.00 val. – šv. Mišios.
12.30 val. – bus padėtos gėlės prie paminklo žuvusiems Tėvynės apsaugos rinktinės kariams atminti,  rengiama iškilminga eisena į kapines, kur vyks montažas „Tėvynei“.

Minėjime dalyvaus Sedos kautynių dalyviai, Lietuvos šaulių sąjungos Mažeikių kuopa, Sedos pučiamųjų instrumentų orkestras, Vytauto Mačernio gimnazijos bendruomenė, Kultūros centro jaunimo klubas, gyventojai.

Renginių organizatoriai: Sedos kultūros centras, parapijos klebonas kun. O. Jurevičius, Vytauto Mačernio gimnazija ir seniūnija.

1944 m. liepos pradžioje Raudonajai armijai įsiveržus į Lietuvą, daugelis patriotiškai nusiteikusių lietuvių organizavosi į kovos būrius, ginklavosi ir traukėsi į Žemaitiją. Jau 1944 m. liepos 28 d. čia buvę karininkai bei būrių vadai nutarė visus atskirus dalinius sujungti į karinį junginį ir pavadinti jį Tėvynės apsaugos rinktine.

 

Susikūrė rinktinės vadovybė, štabas. Būriai buvo performuoti į kuopas. Rugpjūčio 4 d. buvo suformuotas pirmasis lietuvių savanorių pulkas, kuris sugebėjo laikinai sustabdyti Raudonosios armijos veržimąsi į Vakarus, kovėsi Ventos fronte taip pat Sedos kautynėse, kurios įvyko 1944 m. spalio 7 d.

 

Šiose kautynėse žuvo apie 100 Tėvynės apsaugos rinktinės savanorių, nemažai jų pateko į nelaisvę, o dalis pasitraukė į Vakarus ir išsibarstė po visą pasaulį.

 

Mažeikių rajono savivaldybė, ryšių su visuomene skyrius.

 

{parasas}