„Ventos“ mokyklos renovacija vis dar kelia įtarimus

Mažeikių rajono savivaldybės mero Vilhelmo Džiugelio prašymu, rugpjūčio 10 d., Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnai R. Ališauskas, E. Bytautienė ir R, Pikturna tikrino, kaip vykdomi „Ventos“ pagrindinės mokyklos atnaujinimo darbai. Statybos patikrinimo akte nurodoma, kad, patikrinus, kaip vykdomi stogo bei cokolio apšiltinimo, hidroizoliacijos įrangos, langų keitimo darbai, esminių pažeidimų nenustatyta.
 

 

Pirmadienį, rugpjūčio 9 d., V. Džiugelis susitiko su Savivaldybės tarybos opozicijos atstovais Kęstučiu Bartkevičiumi ir Sauliumi Šiuriu. Pasitarime Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius, kaip buvo žadėjęs, pateikė išsamų paaiškinimą apie „Ventos“ pagrindinėje mokykloje vykdomų renovacijos darbų eigą. B. Kryžius taip pat informavo, kad Savivaldybės administracija parengė ir išsiuntė raštiškus atsakymus UAB „VJ projektai“ direktoriui Jonui Buinauskui, UAB „Mažeikių Varduva“ filialo „Varduvos statyba“ direktoriui Alvydui Šakaliui, UAB „Darstamas“ generaliniam direktoriui Edmundui Lukui, UAB „Rudesta“ generaliniam direktoriui Valdui Kumpiui, UAB „Fauga“ gamybos padalinio direktoriui Jonui Žičkui. Šie verslininkai buvo pateikę paklausimą Mažeikių rajono savivaldybei dėl vykdomo renovacijos projekto „Ventos“ pagrindinėje mokykloje.

 

Administracijos direktoriaus B. Kryžiaus pasirašytame rašte nurodoma, kad Mažeikių rajono savivaldybė nepasirašys langų pristatymo bei langų keitimo darbų priėmimo perdavimo aktų bei nevykdys apmokėjimo už atliktus darbus, kol nebus patvirtintos medžiagų ir gaminių pakeitimo kainos, pateiktas galiojantis sertifikatas, protokolas atlikties deklaracijai, vykdomų renovacijos darbų vietoje patikrinimo aktas (esant trūkumams, kol jie nebus ištaisyti).

 

{mazeikiai}

{parasas}