Daugėja maudyklų, kuriose draudžiama maudytis

Kaip praneša Higienos institutas, pagal maudyklų stebėjimų rezultatus nustatyta, kad liepos mėnesį, lyginant su birželio mėnesiu, dvigubai daugiau tirtų maudyklų neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų, ir tai sudarė 10 proc. visų tirtų maudyklų.

Liepos 20-26 dienomis paimti ir ištirti bandiniai mažeikiškių pamėgtose maudyklose (Pavenčiai ir Plinkšių ežeras) atitinka mikrobiologinius parametrus, todėl maudytis čia tikrai saugu. Maudytis taip pat saugu ir Platelių ežero maudyklose.

 

{parasas}