Prezidentas A.Brazauskas palaidotas (Video)

Vilniaus Antakalnio kapinėse prezidentams skirtoje eilėje vakar palaidotas šeštadienį anapilin išėjęs prezidentas Algirdas Brazauskas. Į Antakalnio kapinių žemę yra susigėrę galybė ašarų, tačiau vargu ar kapinės kada nors skendo tokioje gėlių jūroje, kokioje tvino vakar, laukdamos velionio prezidento A.Brazausko.

Nuokalnės aplink A.Brazausko karstui paruoštą duobę buvo išklotos žmonių per pastarąsias kelias dienas į Prezidentūros Kolonų salę, kur buvo pašarvotas velionis, atneštais tūkstančiais žiedų. Rožės gulė kapinių šlaituose, kalijos – eilėje virš iškastos duobės. Kiek aukščiau kalnelyje pagarbiai sustatyti užsienio valstybių pareigūnų į laidotuves atnešti vainikai. Po to vėl driekiasi baltų rožių patalas. Prezidentūros tarnautojai prasitarė, kad ketvirtadienio rytą į kapines buvo atvežti du sunkvežimiai gėlių.

 

Kapo duobės kraštai prismaigstyti rožių žiedais. Duobės dugną dengė išbarstyti žiedlapiai. Taip A.Brazausko kūno laukė nauji jo namai.

Esamiems ir buvusiems Lietuvos ir užsienio valstybių vadovams, šeimos nariams bei diplomatams atidavus pagarbą, vakar popiet Prezidentas A.Brazauskas iš Prezidento rūmų buvo išlydėtas į paskutiniąją kelionę.
Saulės nutviekstos sostinės gatvėse buvo susirinkę dešimtys tūkstančių žmonių, norėjusių išvysti gedulingą procesiją. Visą jos kelią skambėjo Vilniaus bažnyčių varpai.

 

15 val. 5 min. atviras karinis lafetas, lydimas garbės sargybos kuopos, giminių ir artimųjų, su mirusio prezidento palaikais atvyko į prie Antakalnio kapinių vartų. Kartu su Trispalve uždengtu karstu į kapines kareiviai atnešė kryžių, A.Brazausko fotoportretą su visomis prezidento regalijomis ir aukščiausią Lietuvos valstybės įvertinimą, kuriuo jis buvo apdovanotas, – Vytauto Didžiojo ordiną su aukso grandine.

 

 

Įnešant karstą pro kapinių vartus, kariai iššovė vieną salvę buvusio vyriausiojo valstybės ginkluotųjų pajėgų vado garbei. Procesiją pagerbia išsirikiavę keli šimtai Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos studentai. Valstybinio dainų ir šokių ansambliui „Lietuva” ir kariniam orkestrui atliekant liaudies dainą „Vai, neverk, motušele…”, karstas perneštas prie kapui parengtos vietos.

 

Garbės sargybos kuopa nuo karsto nuėmusi vėliavą  perdavė našlei Kristinai Brazauskienei, kuri ją pabučiavo.
Netrukus po to ąžuolinis karstas su velionio prezidento kūnu nuleidžiamas į duobę, palydint trims kareivių iššautomis salvėms.

K.Brazauskienė, velionio dukros Laima Mertinienė ir Audronė Usoninė su šeimomis į duobę įmetė kelis žiupsnius žemių ir gėles. Duobkasiai ėmėsi darbo. Uoliai tvardytos K.Brazauskienės emocijos pratrūko. Moteris verkė balsu, vis šluostydamasi ašaras.

 

 

Sūnus sugniužusiai mamai atnešė kėdę prisėsti ir šalto vandens, tačiau kiek numalšinusi emocijas K.Brazauskienė, žvelgdama į žemėmis užpilamą vyro kapą, vėl susigraudindavo. Ašaras moteriai spaudė ir ant dešinės rankos mūvimas vestuvinis žiedas. Pasukinėjusi jį tarp pirštų K.Brazauskienė vėl davė valią jausmams.

 

„Mielas Algirdai, dėkoju likimui už kartu praleistus metus. Buvau mylima, o dabar – tik mylinti tave. Tavo Kristė“, – tokiais žodžiais ant vainiko juostos su mylimu vyru atsisveikino K.Brazauskienė.

 

Velionio Prezidento dukros išgyvenimus slėpė po akiniais nuo saulės. Tačiau jų veiduose atsispindėjo ramybė ir susitaikymas – tėčiui, prieš mirtį ilgai kankintam ligos, atėjo ramybės valanda.

 

„Mirtis neužbaigia gyvenimo, tik pakeičia žmogaus būtį“, – šventindamas kryžių ant A.Brazausko kapo sakė Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis. Kapas uždengtas iš šiomis dienomis žmonių į Prezidentūrą atneštų gyvų baltų gėlių nupintais kilimais. Gedulingą ceremoniją užbaigė Lietuvos himnas.

 

Diplomatinio korpuso pareigūnai ir K.Brazauskienei dar kartą pareiškė užuojautą. Ilgesingai pažvelgusi dar kartą į velionio vyro kapą moteris įsikibo į sūnaus parankę ir pasuko kapinių išėjimo link. Tuo metu prie velionio kapavietės plūdo minios iš tolo procesiją stebėjusių žmonių. Priėję prie kapo jie persižegnodavo ir atiduodavo paskutinę pagarbą amžinybėn iškeliavusiam prezidentui.

 

{diena2}