Dėl nepalankių rinkos sąlygų AB „ORLEN Lietuva“ veiklos pelnas buvo neigiamas

Žemos naftos perdirbimo maržos, euro kurso kritimas JAV dolerio atžvilgiu bei gamyklos sustabdymas remontui turėjo neigiamos įtakos Bendrovės 2010 metų pradžios finansiniams rezultatams. Padidinus žaliavos perdirbimo apimtis AB „ORLEN Lietuva“ grupė per šių metų pirmąjį ketvirtį gavo 222 mln. JAV dolerių didesnes pajamas nei per tą patį laikotarpį 2009 metais.

Vis dėlto dėl nepalankių makroekonominių ir rinkos sąlygų Bendrovė patyrė 14,3 mln. JAV dolerių veiklos nuostolių (veiklos pelnas buvo neigiamas).  

Per tris šių metų mėnesius AB „ORLEN Lietuva“ perdirbo 1,79 mln. tonų žaliavos, iš kurios 1,71 mln. tonų sudarė nafta. Bendrovės žaliavos perdirbimo apimtys, lyginant su praėjusių metų ketvirtuoju ketvirčiu, sumažėjo 19,7 procentais (2,23 mln. tonų žaliavos) ir 11,8 procentais mažiau lyginant su 2009 metų pirmuoju ketvirčiu (2,03 mln. tonų).

 

AB „ORLEN Lietuva“ pajamos per minėtą laikotarpį pasiekė 1072,5 mln. JAV dolerių, tai yra 222,5 mln. JAV dolerių daugiau nei per tą patį laikotarpį 2009 metais (850 mln. JAV dolerių). Vis dėlto grupė per tris 2010 metų mėnesius patyrė 28,2 mln. JAV dol. konsoliduoto grynojo nuostolio.

 

Nuo metų pradžios Bendrovė mažino veiklos kaštus visose srityse ir įgyvendino numatytą restruktūrizavimo programą. Vienu veiklos optimizavimo veiksniu minėtą laikotarpį buvo darbuotojų skaičiaus sumažinimas (76 darbuotojai). Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu Bendrovės pastovūs veiklos kaštai sumažėjo apie 3 mln. JAV dolerių.

 

Siekdama užtikrinti gamybos stabilumą, aukštą produktų kokybę bei didesnį perdirbimo efektyvumą, Bendrovė tęsia gamyklos modernizavimą. Kovo mėnesį buvo atliktas dviejų savaičių kompleksinis įrenginių remontas. Dėl remonto Bendrovės veiklos pelnas sumažėjo  12,3 mln. JAV dolerių.

 

 
Vertindamas šių metų pirmojo ketvirčio veiklos rezultatus, AB „ORLEN Lietuva“ generalinis direktorius Ireneusz Fąfara sakė, kad esminės įtakos Bendrovės rezultatams turėjo perdirbimo maržų kritimas bei JAV dolerio atžvilgiu pingantis euras.

 

„Nepaisant rinkos tendencijų ir per 2010 metų pirmąjį ketvirtį patirtų nuostolių,  Bendrovei „ORLEN Lietuva“ vis dėlto pavyko išsaugoti savo pozicijas daugumoje pagrindinių rinkų. Be to, dabartinėmis sunkiomis makroekonominėmis sąlygomis Bendrovės rezultatams ženklią įtaką turi neoptimalūs logistikos sprendimai, kurie sunkina Bendrovės konkurencingumą“, – sakė AB „ORLEN Lietuva“ generalinis direktorius Ireneusz Fąfara. 

 

ŠALTINIS: www.orlenlietuva.lt

{parasas}