Nuo liepos 1 d. numatomi viešųjų darbų finansavimo sąlygų pakeitimai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija iki 2010 metų gegužės 20 d. papildomai priima darbdavių pasiūlymus Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir Mažeikių darbo biržos organizuojamai 2010 metų II-IV ketvirčių viešųjų darbų programai vykdyti nuo gegužės 25 d. iki rugsėjo 30 d.  Planuojama Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių pasirašymo pradžia – 2010 m. gegužės 25 d.

Nuo 2010 m. liepos 1 d. numatomi  viešųjų darbų finansavimo sąlygų pakeitimai. Patvirtinus Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimus, planuojama skirti lėšas viešųjų darbų vykdymui iki 2010 metų pabaigos.

 
Atrankos tikslas – atrinkti įmones, įstaigas ir organizacijas, pageidaujančias įgyvendinti laikino pobūdžio darbus, labiausiai palaikančius ir plėtojančius vietos socialinę infrastruktūrą, kurie suteiktų laikinus darbus bedarbiams, nustatyta tvarka įsiregistravusiems Mažeikių darbo biržoje.

 

Pirmenybė vykdyti viešuosius darbus bus teikiama įstaigoms, įmonėms, organizacijoms, jau pateikusioms pasiūlymus vykdyti Mažeikių rajono savivaldybės 2010 metų II-IV ketvirčių viešųjų darbų programą (toliau – Programa), ir jų pasiūlymai buvo patenkinti nepilnai ar atmesti.  

 

Viešųjų darbų programa finansuojama Savivaldybės biudžeto ir Mažeikių darbo biržos  lėšomis. Kompensacijas darbo užmokesčiui, už nepanaudotas atostogas, draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo šių kompensacijų darbdaviams moka Savivaldybė (50 proc.) ir Mažeikių darbo birža (50 proc.). Savivaldybė iš dalies kompensuoja kitas su viešaisiais darbais susijusias išlaidas, neviršijančias 3 procentų Savivaldybės darbdaviui kompensuojamos darbo užmokesčio sumos.

 

Programos vykdymui numatoma laikinai įdarbinti (vidutiniškai 3 mėnesiams) 180 Mažeikių darbo biržos siųstų asmenų. Priimami pasiūlymai šiems darbams vykdyti:

   1. Visuomeninės paskirties teritorijų tvarkymo darbai: šiukšlių rinkimas, šienavimas, parkų, skverų tvarkymas, upių, ežerų ir kitų vandens telkinių bei paplūdimių valymas ir priežiūra, gėlynų priežiūra, medžių, krūmų genėjimas.

   2. Socialinės bei visuomeninės paskirties objektų statybos ir smulkaus remonto pagalbiniai darbai;

   3. Socialinės bei visuomeninės paskirties objektų patalpų bei aplinkos tvarkymo pagalbiniai darbai;

  4. Istorijos ir kultūros paveldo, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo pagalbiniai darbai;

   5. Archyvų tvarkymo pagalbiniai darbai;

   6. Visuomeninės paskirties teritorijų, patalpų, gaisrams pavojingų vietų priežiūros darbai.

 

Pasiūlymas dalyvauti atrankoje, patvirtintas atrankos dalyvio parašu ir antspaudu, pateikiamas užklijuotame voke adresu: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijai, 107 kab. („Asmenų prašymų priėmimas“),  Laisvės g. 8/Laižuvos g. 1, LT – 89223 Mažeikiai. Ant voko turi būti užrašytas atrankos dalyvio pavadinimas, adresas.
Atrankos dalyviai pateikia šiuos dokumentus:

  1. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įmonės registravimo pažymėjimo kopiją;

  2. nustatytos formos pasiūlymą viešiesiems darbams vykdyti (nustatytos formos pasiūlymas);

  3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įmonės darbuotojo, atsakingo už darbų saugą pažymėjimo kopiją.

Pastaba. Mažeikių rajono įstaigos, įmonės, organizacijos, šiais metais jau pateikusios pasiūlymus vykdyti Programą, pateikia tik 2 punkte nurodytą pasiūlymą (patikslintą) su lydimuoju raštu.  Išsamesnė informacija apie darbdavių atrankos sąlygas ir reikalavimus atrankos dalyviams pateikta apraše. Telefonas pasiteirauti: (8 443) 98 208,   el. p.  n.balvociene@mazeikiai.lt

 

{mazeikiai}

{parasas}