Mielos Mamos!

Saulė išeis ir pareis.

Amžiai viens kitą pakeis.

Už tavo žiūrėjimą, nepravirkimą,

Už šypsnį Tavo Mama – mums nieko nėra svarbiau.

Tavo žvilgsnio spindulio,

Tavo žodžio versmės,

Tavo vardo vienintelio, – Mama

Mums amžiams reikės.

 

{parasas} kolektyvas.