Pagerės eismo sąlygos Mažeikiuose

Panaudojant Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų teikiamas galimybes, keičiamas ne vien didžių Lietuvos miestų, bet ir rajonų centrų veidas. Vidaus reikalų ministro Raimundo Palaičio įsakymu skirtas finansavimas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos projektams „Laižuvos gatvės dalies rekonstrukcija ir Nepriklausomybės skvero sutvarkymas“ ir „Birutės gatvės dalies, Burbos ir Mindaugo gatvių kompleksinis sutvarkymas“.

Projektai bus įgyvendinami pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę  „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“.

Laižuvos gatvės atnaujinimas ir Nepriklausomybės skvero sutvarkymas kainuos per 2 milijonus 700 tūkstančių litų. ES struktūrinių fondų skiriamos lėšos sudarys daugiau nei 2 milijonus 500 tūkstančių litų, šalies vyriausybė skirs per 220 tūkstančių litų. Įgyvendinus projektą bus pagerintos eismo sąlygos Mažeikių mieste – Laižuvos gatvėje (nuo Laisvės iki Birutės gatvės) rekonstruoti kelkraščiai ir pėsčiųjų takai, įrengti nauji dviračių takai. Taip pat bus atnaujinta apšvietimo sistema, sutvarkyta mažoji architektūra bei Nepriklausomybės skveras.

 

Birutės, Burbos ir Mindaugo gatvių sutvarkymo kaina – beveik 8 milijonai 325 tūkstančiai litų. ES struktūrinių fondų skiriamos lėšos sieks 7 milijonus 650 tūkstančių litų, Lietuvos vyriausybė skirs  675 tūkstančius litų. Šiose gatvėse bus atlikti tie patys darbai kaip ir Laižuvos gatvėje.

{parasas}