Mažeikių daugiabučių gyventojai džiaugsis šiltesniais būstais

Daugiau kaip pusė Lietuvos gyventojų, gyvenančių daugiabučiuose, spėjo įsitikinti, kaip sunku išlaikyti būstą žiemą, ypač kylant elektros energijos, taigi ir šildymo kainoms.

Prieš šimtmetį statytų namų termoizoliacinės savybės neatitinka šiandienos reikalavimų, o jų šildymo sistemos neefektyvios. Beirstantys, šilumos netaupantys daugiabučiai daugelyje savivaldybių jau renovuojami arba planuojami renovuoti pasinaudojant Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama.

    
Dar dviejų daugiabučių, esančių Mažeikių mieste, gyventojai netrukus turės galimybę atnaujinti ir modernizuoti savo būstus. Vidaus reikalų ministro Raimundo Palaičio įsakymu skirtas finansavimas regionų projektų planavimo būdu pateiktiems Mažeikių rajono savivaldybės administracijos projektams daugiabučių namų modernizavimui.

 

Lėšos skirtos daugiabučiams namams, esantiems Mažeikių mieste: Laisvės g. 28 ir Naftininkų g. 8. Projektai bus įgyvendinami pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“. 

 

Atnaujinus daugiabučius namus Mažeikiuose, bus pagerintos jų energijos vartojimo efektyvumą lemiančios savybės, šių namų  gyventojams sumažės pastatų priežiūros ir šildymo išlaidos.

 

Projektams iš viso skirta daugiau kaip 1,7 mln. litų ES struktūrinių fondų lėšų.

Informuoja Vidaus reikalų ministerija

 

{parasas}