Nuo balandžio bus išduodami tik el. nedarbingumo bei nėštumo pažymėjimai

„Sodra“ primena, kad nuo balandžio 1 d. asmens sveikatos priežiūros įstaigos nedarbingumo pažymėjimus bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus išduos tik per Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemą (EPTS). Taigi nuo balandžio 1 d. popieriniai nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai nebebus išduodami.

Jau 280 asmens sveikatos priežiūros įstaigų visoje Lietuvoje sudarė sutartis su „Sodros“ teritoriniais skyriais dėl teisės išduoti elektroninius pažymėjimus – jos išdavė apie 4 tūkstančius elektroninių pažymėjimų. Jau visos 12 Palangos, 11 Šilalės, 4 Skuodo ir 3 Švenčionių asmens sveikatos priežiūros įstaigos pasirašė šias sutartis. Dar apie 300 asmens sveikatos priežiūros įstaigų iki kovo mėn. vidurio rengia dokumentus sutarčių pasirašymui ir ruošiasi elektroninių pažymėjimų išdavimui.

 

Primename, jog asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, pasirašiusioms sutartis, kompensuojamos faktinių saugios elektroninio parašo formavimo įrangos įsigijimo išlaidos, neviršijančios 100 litų už vieną išduodamą saugią elektroninio parašo formavimo įrangą. Įdiegus EPTS, asmenį gydantis gydytojas, išduodamas elektroninį pažymėjimą, sugaiš kur kas mažiau laiko, nes nebereikės ranka pildyti blanko, o tik į sistemą įvesti kai kuriuos duomenis apie asmeniui nustatytą laikinąjį nedarbingumą ar nėštumo ir gimdymo atostogas.

 

Sumažės ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidos (transporto, persiuntimo) nuolat pateikiant „Sodros“ teritoriniams skyriams pranešimus apie apdraustiesiems išduotus nedarbingumo pažymėjimus. Šią informacija „Sodros“ teritoriniai skyriai iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų gaus iš karto. Be to, EPTS gydytojams leis suformuoti įvairias ataskaitas apie jų įstaigoje išduotus elektroninius pažymėjimus. Taip pat palengvės ir personalo darbas – elektroninis pažymėjimas netvirtinamas įstaigos antspaudu (spaudu), nereikės jų registruoti papildomai.

 

Naujoji sistema leis apsaugoti ir patį apdraustąjį – ypatingi duomenys apie jo sveikatą nebus prieinami darbdaviui, t.y. šie duomenys nebus jam pateikiami nei elektroniniu būdu, nei kitokiomis formomis.

Atkreipiame dėmesį, kad elektroninis pažymėjimas – tai vienas laikinojo nedarbingumo laikotarpis, kuris gydytojo (elektroniniu parašu) patvirtinamas tik vieną kartą. Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo užbaigti nereikės.

 

{vtv2}