Patarimas

Restorane klientas duoda padavėjui kelis litus ir sako:
– Patarkite man ką nors.
Padavėjas įsideda pinigus į kišenę, pasilenkia prie kliento ir šnabžda:
– Eikite iš čia!