Nuo vasario 8 d. – tabako gaminių su seno pavyzdžio banderolėmis inventorizacija

Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad įmonės, turinčios tabako gaminių – cigarų, cigarilių, rūkomojo tabako, – paženklintų seno pavyzdžio banderolėmis, šių metų vasario 8 d. privalo pradėti jas inventorizuoti.
   

„Inventorizuoti privalu per 2 darbo dienas, – sako Telšių AVMI Akcizų administravimo skyriaus vedėja Rima Podelienė. – Svarbu įforminti 2 inventorizacijos aprašo egzempliorius ir ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po inventorizacijos juos pateikti tai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje yra apdoroto tabako prekybos arba laikymo vieta.“

 

Akcizų administravimo skyriaus vedėjos teigimu, vienas aprašo egzempliorius paliekamas Inspekcijoje, antras, būtinai patvirtintas Inspekcijos spaudu, laikomas apdoroto tabako prekybos arba laikymo vietoje.

Telšių AVMI primena, jog senojo pavyzdžio banderolės buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 179. Apdoroto tabako, kurių banderolių atpažinties numeriai yra 00318-A1, 00318-A3; 00331-A4; 00331-A5, inventorizuoti nereikia, visais kitais atvejais – reikia inventorizuoti. Banderolių pavyzdžių atvaizdus ir aprašymus galima rasti internete www.vdtat.lt.