Mažeikiuose bus stiprinamos psichikos sveikatos paslaugos

 Asmenys, sergantys psichikos ligomis, daugeliu atveju dar neturi galimybės pasinaudoti socialine pagalba vietinėje bendruomenėje mažiau išvystytose Lietuvos teritorijose. Nors svarbiausiuose LR teisės aktuose dėl socialinių paslaugų ir psichikos neįgaliųjų problemų sprendimo yra apibrėžtas poreikis vystyti modernias, bendruomenines psichikos sveikatos paslaugas, iki šiol nėra įvykęs esminis persilaužimas.

Šių paslaugų teikimas įgyvendinamas pavienėmis iniciatyvomis ir daugiausia – didžiuosiuose respublikos centruose. Siekdama prisidėti prie regioninių skirtumų mažinimo, ir nestacionarių paslaugų vystymo bendruomenėje VšĮ „Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras” (toliau – VPSRC) įgyvendina paprojektį „Administracinių ir viešųjų paslaugų psichikos neįgaliesiems teikimo gebėjimų stiprinimas institucijose ir probleminėse teritorijose”.

 

Iš viso šalyje yra 14 probleminių rajonų savivaldybių, kuriose socialinių paslaugų ir psichikos neįgaliųjų problemų sprendimo paslaugas reikia tobulinti. Tarp 14 savivaldybių yra ir Mažeikių rajono savivaldybė. 

 

Mokymai Mažeikiuose pagal projektą „Administracinių ir viešųjų paslaugų psichikos neįgaliesiems teikimo gebėjimų stiprinimas institucijose ir probleminėse teritorijose“, kurį finansuoja  Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai vyks balandžio mėnesį.