Merkelio Račkausko gimnazija – tarp dvidešimties geriausių

 Merkelio Račkausko gimnazijoje lankėsi Ugdymo plėtotės centro specialistai. Vizito tikslas – iš 80 Lietuvos mokyklų, teikusių paraiškas dalyvauti projekte „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“, atrinkti dvidešimt geriausių, turinčių patirties taikant mokinių ugdymo organizavimo naujoves.

 

Svečiai apžiūrėjo mokyklą, bendavo su projekto vykdymo komanda. Projekto vadovė Sonata Likienė teigiamai įvertino gimnazijos veiklą, gebėjimą tenkinti mokinių poreikius, pasiryžimą išbandyti lankstesnį ugdymo organizavimą.

 

Pavasarį Merkelio Račkausko gimnazijos mokytojai kartu su kitų respublikos mokyklų komandomis pradės mokytis, kaip sukurti efektyvesnį, šiandienos švietimo reikalavimus atitinkantį ugdymo turinio struktūravimo ir ugdymo organizavimo 9-12 klasėse modelį. Pradėti įgyvendinti projektą planuojama nuo ateinančių mokslo metų.

 

„Gimnazija sieks pritaikyti ugdymo organizavimą taip, kad gimnazistai turėtų didesnį dalykų programų ar jų modulių pasirinkimą pagal savo poreikius, galias ir polinkius, bus ieškoma būdų, kaip mokiniams suteikti pagalbą pasirenkant programas, kad jos atitiktų jų pasiekimų lygį, būtų geriau susietos su jiems patrauklia tolesnio mokymosi kryptimi ar profesija. Tai leis gimnazistams išsiaiškinti savo gabumus, stipriąsias puses ir jomis remiantis siekti asmeninės pažangos“, – pasakoja gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Lena Krigelienė.

 

www.infomazeikiai.lt