Ketinama atsisakyti popierinių gimimo, mirties, santuokos ir ištuokos liudijimų

 

Teisingumo ministras siūlo atsisakyti popierinių gimimo, mirties, santuokos ar ištuokos faktą patvirtinančių dokumentų bei nustatyti, kad visa informacija apie asmens civilinę būklę būtų kaupiama Gyventojų registre. Šiuo metu kreipiantis dėl socialinių, sveikatos priežiūros ar kitų paslaugų, valstybės institucijos asmens prašo pateikti oficialų civilinės būklės akto įregistravimą patvirtinantį liudijimą. Pavyzdžiui, norint gauti vienkartinę išmoką gimus vaikui, būtina pateikti vaiko gimimo liudijimą, kreipiantis dėl laidojimo pašalpos turi būti pateikiamas mirties liudijimas ir pan.

Teisingumo ministras Remigijus Šimašius siūlo nustatyti, kad šių dokumentų popierinių liudijimų nebebūtų reikalaujama. Visos institucijos, kurioms sprendimų priėmimui būtų reikalinga informacija apie asmens civilinę būklę, duomenis gautų tiesiogiai iš Gyventojų registro.

 

„Jei asmuo pageidaus, toks dokumentas jam bus išduotas, tačiau reikalavimo jį pateikti tvarkant reikalus įvairiose institucijose turi nelikti. Tai tik papildoma administracinė našta žmonėms, kuri kartais virsta laiką ir pinigus kainuojančiomis problemomis, jei, pavyzdžiui, šie dokumentai pametami“, – sako R. Šimašius.

 

Greta šio tvarkos supaprastinimo, įstatymo projekte siūloma įtvirtinti ir paprastesnę žmogaus mirties įregistravimo procedūrą. Norima nustatyti, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos, išdavusios medicininį mirties liudijimą, jį perduotų kompetentingai institucijai, registruojančiai mirties faktą. Tokiu atveju mirusiojo artimiesiems nebereikės patiems rūpintis dokumentų perdavimu iš vienos institucijos kitai ir taip apsikrauti papildomais rūpesčiais.

 

Siekiant supaprastinti asmenų aptar imą, taip pat siūloma nesieti civilinės būklės aktų registravimo su pareiškėjo gyvenamąja vieta. Projekte numatoma, kad asmenys civilinės būklės pasikeitimus galės registruoti artimiausioje civilinės metrikacijos įstaigoje ar kitoje nustatytoje institucijoje.

 

Šiems pakeitimams įtvirtinti bus koreguojamas Civilinis kodeksas. Tam pritarė ir Civilinio kodekso priežiūros komiteto ekspertai. Įstatymo projektas artimiausiu metu bus teikiamas Vyriausybei svarstyti.

 

www.infomazeikiai.lt