MAREK MROCZKOWSKI ATSISVEIKINA SU MAŽEIKIAIS

 

Šiandien , liepos 30 d., Mažeikių rajono savivaldybės meras Vilhelmas Džiugelis bei Administracijos direktorius Bronius Kryžius gavo AB „Mažeikių nafta“ generalinio direktoriaus Marek Mroczkowski raštą, kuriuo informuoja, jog baigia darbą įmonėje, ir dėkoja už paramą ir geranoriškumą.

„Noriu pranešti, kad baigiu darbą akcinėje bendrovėje „Mažeikių nafta“. Dveji metai vadovaujant įmonei buvo kupini iššūkių tiek man, tiek ir visai „Mažeikių naftai“.

 

2007 m. sėkmingai atliktas bendrovės naftos perdirbimo produktų gamyklos kapitalinis remontas, kuris neabejotinai užims itin svarbią vietą AB „Mažeikių nafta“ istorijoje, bei mazuto vakuuminio distiliavimo įrenginio, nukentėjusio nuo 2006 m. spalio 12 d. įvykusio gaisro, atstatymas turėjo teigiamą įtaką naftos perdirbimo produktų gamyklos veiklai.

 

Vieni svarbiausių „Mažeikių naftoje“ įgyvendintų projektų – dyzelino hidrovalymo įrenginių modernizacija bei naujo vandenilio gamybos įrenginio statyba – leido bendrovei užtikrinti jos gaminamų naftos produktų atitikimą naujai įsigaliojusiems Europos Sąjungos reikalavimams švariam kurui ir teršalų išmetimui mažinti.

 

Bendrovėje įgyvendintos mažos optimizavimo, veiklos planavimo ir kontrolės gerinimo, veiklos reorganizavimo iniciatyvos, įdiegta integruota valdymo sistema leido skubiai reaguoti į rinkos pokyčius bei naujus iššūkius.

 

„Mažeikių nafta“ laimėjimai bei tikslai, kuriuos pavyko pasiekti, – tai bendrovės darbuotojų pastangų ir iniciatyvumo rezultatas. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad be bendrovės verslo ir socialinių partnerių bei valstybės institucijų indėlio vien mūsų pastangų nebūtų užtekę. Puikūs santykiai ir glaudus bendradarbiavimas ženkliai prisidėjo prie „Mažeikių naftos“ sėkmės.

 

Todėl norėčiau nuoširdžiai padėkoti už Jūsų paramą ir geranoriškumą, padėjusius bendrovei sėkmingai siekti numatytų tikslų ir geriau pasirengti naujiems iššūkiams“.

 

www.infomazeikiai.lt