Susitiko su švietimo ir mokslo ministru

Sausio 27d. Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotame apskričių ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovų susitikime su švietimo ir mokslo ministru Gintaru Steponavičiumi.

Susitikime buvo aptarti aktualūs švietimo klausimai: popierizmo srautų mažinimas mokykloje, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas ir brandos egzaminų organizavimas 2009 m., pasirengimas įgyvendinti atnaujintas pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, mokyklų tinklo pertvarka, klasių komplektavimas ir kt.
Diskusijoje ministras G. Steponavičius ir Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai atsakė į švietimo skyrių vedėjams rūpimus klausimus. Pasak A. Stonkaus, diskusija buvo labai rimta.