Aplankytos Laisvės kovų vietos Židikų seniūnijoje

 

Liepos 29 d., trečiadienį, Mažeikių  rajono savivaldybės mero pavaduotojo Rimanto Norkaus vadovaujamos komisijos, Laisvės kovų vietoms įamžinti, nariai, aplankė ir įvertino Židikų seniūnijoje esančius rezistencinio pasipriešinimo objektus. Apžiūrėta generolo Povilo Plechavičiaus tėviškė Bukončių kaime. Sodyboje, kur gyveno Plechavičiai, yra pastatytas paminklinis akmuo.

 

Komisijos narys, muziejininkas Algimantas Muturas informavo, kad žuvę partizanai kurį laiką būdavo laikomi suguldyti Židikų miestelio aikštėje, o paskui atvežami į tuo metu prie kelio Židikai-Lūšė buvusį durpyną ir jame slapčia užkasami. Durpynas šiuo metu gausiai apaugęs krūmais ir žole, tad jį komisija nutarė dar kartą apžiūrėti rudenį.

 

Aplankyta nebenaudojama Lūšės geležinkelio stotis. A. Muturo žiniomis, 1941 m. birželio mėnesį raudonarmiečiai kartu su suimtais civiliais asmenimis iš Lūšės bandė pasprukti geležinkeliu į Latviją. Lietuvių sukilėliai susisiekė su latviais, kurie nuardė geležinkelio bėgius ir kariškiams užkirto kelią pasitraukti.

 

Tuomet kariškiai garvežiu su vagonu atbuline eiga bandė grįžti į Lūšę, bet ties pervaža juos pasitiko ginkluoti sukilėliai. Po susirėmimo likę gyvi raudonarmiečiai buvo suimti, o civiliai išlaisvinti.

 

Pabuvota ir netoli kelio Židikai-Renavas esančiame miške, vietinių vadinamame Klebono ąžuolynu. Yra žinių, kad pokario metais čia taip pat slapčia būdavo užkasami žuvę kovotojai.

Liepos 31 d. komisija ketina aplankyti Sedos ir Tirkšlių apylinkėse esančius rezistencinio pasipriešinimo objektus.

 

www.infomazeikiai.lt