D.Grybauskaitė vetavo nelegalias statybas įteisinantį įstatymą

VTV.LT

 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė nutarė grąžinti Seimui pakartotinai svarstyti statybos įstatymą. Prezidentės nuomone, siūlomos įstatymo pataisos sudaro sąlygas visoms nelegalioms statyboms įteisinti. Įstatymui trūksta skaidrumo, todėl jo efektyviai taikyti neįmanoma.

Įstatymo pataisos neleidžia išspręsti smulkių pažeidimų šalinimo problemų, o piktybiškiems įstatymo pažeidėjams atsiranda galimybė pasinaudoti įstatymo neapibrėžtumu ir įteisinti netoleruotinas, visuomenės ir valstybės interesus pažeidžiančias nelegalias statybas. Už vykdymą atsakingiems valstybės pareigūnams pataisos sudaro galimybę laisvai interpretuoti įstatymą ir plisti korupcijai.

 

Prezidentė įsitikinusi, jog keičiant įstatymo nuostatas dėl savavališkų statybų griovimo ar įteisinimo, negali likti jokios piktnaudžiavimo teise galimybės, įstatymas turi nustatyti aiškius kriterijus, pagal kuriuos vertinami kiekvieno žmogaus interesai.

 

Valstybės vadovės nuomone, turi būti apribota pareigūnų teisė laisvai spręsti, ar savavališką statybą griauti, ar ją įteisinti. Įstatymas turi aiškiai nustatyti, kokiais atvejais gali būti leidžiama įsiteisinti savavališką statybą, o kokiais – ne, atsižvelgti į savavališkų statybų pobūdį – statyta su leidimu ar be jo, kiek nukrypta nuo statybos projekto.

 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė atkreipia dėmesį, jog šio įstatymo projektas nebuvo įvertintas antikorupciniu požiuriu. Šalies vadovei paprašius, savo vertinimus pateikė Teisingumo ministerija, kitos institucijos ir visuomeninės organizacijos.

 

Jų išvados ir pastabos nepritaria įstatymo leidėjo siūlomam statybos įstatymo 28 straipsnio pakeitimui. Specialiųjų tyrimų tarnyba nurodo, kad statybos įstatymo pakeitimai padidina korupcijos tikimybę ir sudaro galimybes piktnaudžiauti teise.