Buvę rubikonininkai Alytaus šilumos ūkį ketina apraizgyti per savo įmonę Mažeikiuose?

 

Alytaus šilumos ūkis prancūzų kapitalo bendrovės „Dalkia” antrinei įmonei „Litesko” 2001-aisiais iš pradžių buvo išnuomotas penkiolikai metų, o vėliau ši nuoma pratęsta iki 2026-ųjų.

Dėl kylančių šilumos kainų ir neįmanomos vykdyti šilumos tiekimo įmonės finansinės kontrolės tarp miesto savivaldybės tarybos narių pasigirsta vis daugiau kalbų dėl šilumos ūkio nuomos sutarties nutraukimo su „Litesko”.

 

Tačiau tai itin sudėtingas procesas. Pastaruoju metu matyti, kad „Litesko” gamybinėje bazėje Alytuje, tiksliau – šilumos tiekimo įmonės teritorijoje, milijoninės vertės projektą turėtų pradėti vykdyti buvusiai „Rubicon group” priklausiusi bendrovė iš Mažeikių.

 Negi per šį projektą dar labiau apsunkinamas s

avivaldybei priklausančio miesto šilumos ūkio susigrąžinimas iš „Litesko”, o buvę „rubikonininkai”, pasinaudodami Europos Sąjungos struktūriniais fondais pradėjo kurti savo turtą Dzūkijos sostinėje?

Modernizuos šilumos tiekėjų katilinę

Šio mėnesio pradžioje ūkio ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą dėl europinės paramos skyrimo projektui dėl Alytaus rajoninės katilinės modernizavimo, keičiant naudojamą kurą į biokurą. Projektas finansuotas iki 48,11 proc., jam skirta iki 12 mln. 390 tūkst. litų.

Projektas bus vykdomas, kaip tvirtinama jo pristatyme, „Litesko” gamybinėje bazėje Alytuje. Projektą europinei paramai gauti pateikė Mažeikiuose veikianti uždaroji akcinė bendrovė gamybinė-komercinė firma „Fonas”.

Kaip tvirtino firmos vadovai, „Litesko” sutiko teikti projektą Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinei paramai gauti.

Miesto savivaldybės taryba, tvirtindama šilumos ūkio nuomos sutartis su „Litesko”, yra pritarusi šilumos tiekėjų įsipareigojimui modernizuoti pagrindinę katilinę, keičiant naudojamą kurą – gamtines dujas į pigesnį biokurą. Tačiau šį projektą parengė ir pateikė ne „Litesko”, o „Fonas” iš Mažeikių, nes jam skirtos lėšos. Logiška, kad po projekto įvykdymo modernizuota katilinė priklausys „Fonui”.

Tad jeigu savivaldybės taryba nuspręstų nutraukti šilumos ūkio nuomos sutartį su „Litesko”, dėl katilinės reikalų turėtų su Mažeikių „Fonu”. O katilinė, kaip žinia, yra vienas svarbiausių objektų šilumos ūkyje.

Dabar „Litesko” filialo „Alytaus energija” pagrindinėje katilinėje statoma biojėgainė bus pajėgi pagaminti tik 18 proc. šildymo sezonu reikalingos šilumos.

„Fonas” – ne pilypas iš kanapių

Kad buvę „rubikonininkai”, pasinaudodami europiniais fondais, per savo įmonę pradėjo kurti turtą Alytaus šilumos tiekimo įmonėje, liudija sąsajos tarp tam tikrų įmonių ir asmenų.

Mažeikių „Foną”, vykdantį elektros įrengimo darbus, per įsigytas akcijas valdo Kauno bendrovė „Axis Industries”. Jos veiklos sritis – pramonės, energetikos statybos projektai. Ji priklausė Vilniaus „Rubicon group” koncernui, užsiėmusiam komunalinių paslaugų teikimu, energetinių projektų vykdymu, dirbusiam pramogų srityje.

Šių metų pradžioje „Rubicon group” tapo ICOR. Kaip matyti iš akcijų pasidalijimo, kompanijai liko pavaldi „Axis Industries” ir, žinoma, „Fonas”.

ICOR valdybos pirmininkas – buvęs „Rubicon group”, dabar ICOR akcininkas Andrius Janukonis, kuris yra ir „Litesko” valdybos narys. Kitas buvęs „Rubicon group” akcininkas Linas Samuolis tapo ir ICOR akcininku, ir „Litesko” generaliniu direktoriumi.

Akivaizdu, kad per buvusių „rubikonininkų” įmonę Mažeikiuose Alytaus šilumos ūkį stengiamasi apraizgyti neatsitiktinai. Siekiama ilgam išlaikyti Alytaus šilumos vartotojus, kurie už šią paslaugų moka vis brangiau.

 

{vtv2}