MAŽEIKIŲ RAJONO ŠAULIAI MINĖJO LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 90-METĮ

 

 

Birželio 26 d. Mažeikių rajono šauliai iškilmingai šventė organizacijos 90-mečio jubiliejų. Šventės dalyviai, lydimi Sedos pučiamųjų instrumentų orkestro, žygiavo Senamiesčio gatvėmis, padėjo gėlių prie paminklo Nepriklausomybės aikštėje, dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo kunigas Vytautas Dvaržeckis ir šaulių rinktinės kapelionas Saulius Bytautas.

 

 

„Šauliai skatina mylėti Tėvynę ir tautą. Didžiausia, svarbiausia už viską vertybė ir yra tai, kad šauliai išsaugojo meilę Tėvynei“, – sakė kunigas V. Dvaržeckis.
Senamiesčio stadione nusileidę parašiutininkai perdavė jauniesiems šauliams šaulių vėliavą, kuri netrukus suplevėsavo ant stiebo. Iškilmingas minėjimas prasidėjo trimis pabūklų salvėmis: už Lietuvą, už laisvę ir už Lietuvos šaulių sąjungą.

 

Lietuvos šaulių sąjungos vadas Juozas Širvinskas drauge su Telšių apskrities šaulių 8-osios rinktinės vadu Vaclovu Ringiu bei Mažeikių šaulių 1-osios kuopos vadu Pranu Trakiniu labiausiai pasižymėjusiems ir geriausiems šauliams, jų bendraminčiams ir padėjėjams įteikė Šaulių sąjungos 90-mečio progai išleistus medalius.

Už bendradarbiavimą, nuolatinę pagalbą šauliams dėkojo Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vadas Rimaldas Paulauskas, pasienio užkardos vadas Gintaras Barvydis bei Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Alfonsas Motuzas.

 

Švietimo skyriaus vedėjo Apolinaro Stonkaus padėkos raštai įteikti Viekšnių gimnazijos, Mažeikių Sodų bei Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinių, Senamiesčio bei Pikelių pagrindinių mokyklų vadovams. Už nuoširdžią pagalbą rajono mokykloms organizuojant ir plėtojant Šaulių sąjungos veiklą Švietimo skyriaus padėkos raštas įteiktas ir P. Trakiniui.

 

www.infomazeikiai.lt