Į LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO DAINŲ ŠVENTĘ PIRMIEJI IŠVYKSTA MAŽEIKIŲ ŠOKĖJAI

Antradienį, birželio 30 d., 167 mažeikiškiai šokėjai išvyksta į Vilnių, kur prasideda Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“ repeticijos. Iš viso Tūkstantmečio dainų šventėje Mažeikių rajonui atstovaus 681 mažeikiškis.  Iš Mažeikių rajono į Lietuvos tūkstantmečio dainų šventę „Amžių sutartinė“ vyksta 26 meno kolektyvai: 8 šokių kolektyvai; 3 jaunučių chorai; 2 kanklių ansambliai; 2 smuikininkų ansambliai; akordeonininkų ansamblis; 3 folkloriniai ansambliai; teatro trupė „Visavi“; 2 kaimo kapelos; jaunių choras, suaugusiųjų choras; 2 pučiamųjų instrumentų orkestrai. Taip pat dalyvaus 5 tautodailininkai.

 

Kartu į šventę vyks ir dalyvių saugumu, sveikata rūpinsis 2 policininkai bei medicinos darbuotojas. Organizaciniai rūpesčiai guls ant Darbo grupės Dainų šventei organizuoti narių pečių. Darbo grupei vadovauja Kultūros skyriaus vedėja Angelė Rupkutė.

 

Mažeikiškiai saviveiklininkai gyvens Vilniaus Vladislovo Sirokomlės vidurinėje mokykloje. Beje, šioje mokykloje, kurios bendruomenė labai nuoširdžiai priima šventės dalyvius, mažeikiškiai gyvens jau ketvirtą kartą. Pasak Kultūros skyriaus vedėjos, Į Tūkstantmečio dainų šventę mažeikiškiai išvyksta puikiai nusiteikę. „Mes pasiruošę, tad viskas dabar Aukščiausiojo galioje. Svarbiausia, kad nelytų ir per daug karšta nebūtų“, – šypsosi A. Rupkutė.

 

Dainų šventės „Amžių sutartinė“ koncepcija:

Amžių amžiai – tai amžinybė, begalinis laikas iš praeities į ateitį, iš amžių glūdumos į amžių šviesą, iš neįžvelgiamos gelmės į neįžiūrimą aukštį, iš giliausios šaknies į skaisčiausią žiedą, spindintį viltyse tarsi pati saulė. Taip auga amžinasis ąžuolas, mūsų pasaulio medis, ant kurio viršūnės štai vėl nutūpė iš dangaus skardžiabalsis mūsų dainų paukštis ir pragydo praamžių gaidų naujomis dermėmis, mūsų prieštaringos Dalios sutartinėmis, kuriomis visų mūsų skirtingus balsus į vieną audinį be paliovos audoja bendra mūsų Laima.

 

Nes sutarti – tai ne būti visiems vieno veido, ne dainuoti vienu balsu, bet dainuojant savo nepakartojamą širdies dainą – girdėti šalia savęs kitą ir patirti, kaip susilieja visų mūsų širdys į vieną Lietuvą, lyg iškerojusios į visas šalis ąžuolo šakos į vieną lają, į vieną gaudžiančią per tūkstantmečius AMŽIŲ SUTARTINĘ.

 

Lietuvos dainų šventės principai:

Lietuvos Dainų šventė yra nacionalinis visuotinio pobūdžio kultūros reiškinys, savo dvasia prilygstantis senosioms Graikijos olimpinėms žaidynėms.

Dainų šventė išaukština žmogaus kūrybinę saviraišką, meno kūrėjų galias, tautinės kultūros gyvybingumą, Tėvynės meilę ir solidarumą.

Mėgėjų meno kolektyvų kūrybinis aktyvumas, vietinės, regioninės dainų šventės yra Lietuvos Dainų šventės tradicijų tęstinumo pagrindas.

Dalyvavimas Dainų šventėje grindžiamas savanoriškumu, gebėjimu tobulai paruošti ir atlikti numatytą repertuarą.

 

www.infomazeikiai.lt