Kraštiečio dovanos Mažeikių rajono viešajai bibliotekai

Poetas Donius Remys, gyvenantis Palangoje, jau kelintą kartą savo gimtinės bibliotekai padovanoja asmeninės kolekcijos knygų. Šį kartą tarp dovanotų buvo paties autoriaus eilėraščių knygų „Išsipildymo sala“ (1992), „Klajūno kelias“ (1997), „Pažinimo gėlės“ (1997), „Šviesos klasta“ (2000), Alfonso Nykos-Niliūno literatūros kritikos knyga „Temos ir variacijos“ bei eilėraščių rinkinys „Vyno stebuklas“, alpinisto Vlado Vitkausko albumas „Everestas – manoji lemtis“, Gabrieliaus Žemkalnio prisiminimų iš ekspedicijų į lietuvių tremties vietas knyga „Suluošintų likimų pėdsakais“, poetui dedikuotų rašytojo Algio Kuklio ir kitų autorių knygų.

 

Prie jų buvo įdėta ir Doniaus Remio poezijos knygos „Išlikęs džiaugsmas“ recenzijos, parašytos autoriaus brolio sūnaus kalbininko, profesoriaus Edmundo Remio, iškarpa.

 

Donius Remys, poetas, filosofas, inžinierius, gimė 1925-02-10 Mažeikiuose.

 

Besimokydamas Mažeikių gimnazijoje kūrė eilėraščius. 1944 m. su tėvais pasitraukė iš Lietuvos. Vokietijos universitete studijavo filosofiją ir psichologiją. Dirbo mokytoju Jugolštato lietuvių gimnazijoje, dalyvavo skautų veikloje. 1950 m. emigravo į JAV, gyveno Čikagoje. Dirbo fabrike, studijavo inžineriją, vėliau dirbo inžinieriumi įvairiose firmose. Eilėraščius spausdino išeivių spaudoje. Mėgo keliauti. Aplankė daug kraštų visuose kontinentuose.

 

Atsikūrus Lietuvai, grįžo į tėvynę, nuo 1992 m. gyvena Palangoje.

 

Išleido eilėraščių rinkinius: „Išsipildymo sala” (1992 m.), „Auksinė vasara” (1993 m.), „Išlikęs džiaugsmas” (1994 m.), „Svajonių gėlės” (1995 m.), „Klajūno kelias” (1997 m.), „Pažinimo gėlės” (1997 m.), „Laiko riboje” (1998 m.), „Šviesos klasta” (2000 m.), „Širdies daina” (2001 m.), „Laiko vėjas” (2001 m.). Poezijoje vyrauja meilės, tėvynės ilgesio motyvai.

 

Mažeikių rajono viešosios bibliotekos informacija

 

{parasas}