Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

Šiandien, lapkričio 7 d. 10 val. vyko Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo pristatyti ir aptarti „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos“ ir „Kultūros veiklos ir sporto plėtros programos“ klausimai. Taip pat „Mažeikių aviacijos sporto klubo“ asociacija Mažeikių merui V. Džiugeliui pateikė prašymą, kuriame Mažeikių aviacijos sporto klubas prašo 2009 m. jiems skirti 70 000 Lt. vykdyti jaunimo užimtumo ir nusikalstamos prevencijos darbą Mažeikių savivaldybėje.

 „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programą“ pristatė Mažeikių rajono švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus. Jis teigia, kad sudarant šią programą buvo kalbėta ir su mokytojais ir su mokyklų buhalteriais. „Iš viso yra 54 įstaigos, todėl labai sunku buvo viską suderinti.“ – aiškino švietimo skyriaus vedėjas. Ši programa turi daug tikslų: užtikrinti darnaus vystymosi švietimo strategijos kokybišką įgyvendinimą; gerinti ugdymo sąlygas; diegti informacines ir komunikacines technologijas; tenkinti mokinių papildomos saviraiškos poreikius; plėtoti švietimo įstaigų infrastruktūrą ir įgyvendinti švietimo įstaigų renovacijas; tobulinti švietimo valdymą, mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo sistemą; teikti švietimo pagalbą.

Mažeikių rajono švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus taip pat užsiminė apie Leckavos mokyklos likimą. Jis pats buvo šios savaitės pradžioje nuvykęs pabendrauti su mokytoja ir mokiniais. „Leckavos mokyklos mokytoja pati pripažįsta, kad nėra normalaus ugdymo proceso. Nėra galimybių vaikams suteikti logopedo paslaugas, anglų kalbos žinias ar choreografijos pamokas. Šiuo metu yra penki vaikai, kurie lanko šią mokyklą.“ – aiškino A. Stonkus. Siūloma Leckavos mokyklą nuo 2009 metų sausio 1 d. likviduoti. Pasak švietimo skyriaus vedėjo, tėvai nieko prieš. 3 vaikai pradės lankyti Senamiesčio mokyklą, 1 vaikas bus perkeltas į pradinę mokyklą „Kregždutė“, o vieno vaiko mamytė dar nėra tvirtai nusprendusi, kur leis savo atžalą. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Liudvika Daliuta Domarkienė gailisi, kad prieš mokslo metus jiems pritrūko drąsos likviduoti Leckavos mokyklą. „Dabar prarandame keturis dalykus: mokytojos darbo vietą, vaikai sunkiai integruosis naujoje mokykloje viduryje mokslo metų, geltonąjį autobusiuką bei suolus, kurių reikalavome prieš mokslo metus.“ – ant pirštų praradimus skaičiavo komiteto pirmininkė. Jos nuomone, visa tai įvyko dėl į problemą aktyvių bei visiškai neįsigilinusių tėvų bei žiniasklaidos spaudimo.

 

Mažeikių aviacijos sporto klubo tarybos pirmininkas Rimantas Morkūnas prašyme mini veiklos programą 2009 metams: dalyvavimas Mažeikių rajone vykdomose šventėse; jaunimo užimtumas, prevencija nusikalstamumui; Mažeikių rajono savivaldybės reklama (įvaizdžio kūrimas respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose); aviacijos šventės organizavimas „Aviacijai Mažeikiuose 25 metai“ liepos gale arba rugpjūčio pradžioje; Mažeikių rajono savivaldybės svečių supažindinimas su rajono apylinkėmis iš oro bei Mažeikių aviacijos naudojimas skubios pagalbos reikmėms.
R. Morkūnas prašyme mini, kad viskam reikia 200 000 litų, todėl 2009 m. prašo dalinio (70 000 Lt) finansavimo iš Mažeikių rajono savivaldybės.