Lietuvos bedarbiai norėtų rinkos poreikius atitinkančio išsilavinimo

Balsas.lt

 

Siekiant išsiaiškinti bedarbių kreipimosi į darbo biržą tikslus ir priežastis, 2009 m. buvo apklausti beveik 9 tūkst. bedarbių. Didžiausia kliūtimi rasti darbą yra nepakankamas išsilavinimas, parodė Lietuvos darbo biržos atlikta bedarbių apklausa.  Didžioji dalis apklaustų bedarbių nurodė, kad pakankamas išsilavinimas yra viena svarbiausių priežasčių sėkmingai darbo karjerai.

 

Daugiau nei trečdalis apklaustų bedarbių mano, jog įsidarbinimo galimybės padidėtų įgijus profesiją, pakėlus turimą kvalifikaciją ar persikvalifikavus, ketvirtadalis respondentų tiki, kad, išmokę save pristatyti ar išbandę darbo paieškos būdus, jie turėtų daugiau galimybių įsidarbinti.

 

Pagrindinis bedarbių informacijos apie įsidarbinimo galimybes šaltinis buvo darbo biržos tarpininkas ar konsultantas. Auga pačių bedarbių aktyvumas, gebėjimas savarankiškai susirasti reikiamą informaciją atviro informavimo zonose bei naudojantis elektroninėmis paslaugomis.