Vyras žvejys

Vyras susiruošia žvejoti. Anksti nueina gulti, atsikelia 4-ą ryto, paima meškerę ir eina į lauką. Ir tik tada pamato, kad lauke – liūtis, vėjas, žaibuoja, žodžiu toks oras, kad žvejoti tikrai nesinori. Apsisuka, grįžta namo, pastato meškerę, nusirengia ir gulasi į lovą. Prisiglaudžia prie žmonos ir taria:

– Neįsivaizduoji, kokia audra lauke, pila kaip iš kibiro.

– Tikrai? – sumurma žmona, – o mano kvailys žvejoti išėjo…