Kunigų celibatas

Kalbasi du kunigai:
– Kaip manai, ar mes sulauksim, kada panaikins celibatą?
Kitas jam ir sako:
– Mes gal ir ne, bet gal mūsų vaikai sulauks!