Tikėtina, kad mėnesinė infliacija bus neigiama ir sudarys –0,1 procento

 

Statistikos departamentas prognozuoja, kad pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) apskaičiuota infliacija 2009 m. gegužės mėn., palyginti su 2009 m. balandžio mėn., sudarys –0,1 procento (žr. 1 pav.). Metinė infliacija gegužės mėn., tikėtina, sudarys 5,0, o vidutinė metinė – 9,3 procento. Gegužės mėn. prognozuojamas besitęsiantis alkoholinių gėrimų ir tabako grupės prekių kainų augimas dėl nuo kovo 1 d. padidėjusio akcizo cigaretėms.


Infliaciją turėtų šiek tiek mažinti pingantys maisto produktai ir prognozuojamas drabužių ir avalynės grupės prekių kainų mažėjimas. Kitų grupių prekių ir paslaugų kainų kitimas, tikėtina, bus nežymus ir turės mažai įtakos SVKI dinamikai.

Infliacijos prognozei naudojami 2009 m. lyginamieji svoriai. Didžiausi svoriai vartotojų išlaidų krepšelyje (kurį sudaro 1000 promilių) yra šių prekių ir paslaugų grupių: maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų (250,8); būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro (120,9); transporto (108,0); alkoholinių gėrimų ir tabako (78,0).  

Nuo 2008 m. antro ketvirčio SVKI kito panašiai kaip alkoholinių gėrimų ir tabako grupės indeksas, tačiau pastarojo dinamika 2009 m. pradeda keistis. Transporto prekių ir paslaugų grupės indekso pokyčiai daugiausia priklauso nuo degalų kainų kitimo. Dauguma būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro grupės prekių ir paslaugų kainų yra administruojamos.

 

 

www.infomazeikiai.lt