Pradėtas tyrimas dėl Mažeikiškių veiksmų

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, atlikusi privačių interesų deklaracijų patikrą, nusprendė pradėti tyrimą dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nario Sauliaus Šiuro, Kęstučio Bartkevičiaus ir narės Virginijos Eidimtienės veiksmų, dalyvaujant klausimų dėl Mažeikių verslininkų asociacijos, kurių nariai yra jie patys, svarstymo procese, atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms.

 

www.vtek.lt informacija.