Lietuvos užsienio prekyba pirmąjį 2009 m. ketvirtį

 

Statistikos departamentas praneša, kad, negalutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, pirmąjį 2009 m. ketvirtį eksportuota prekių už 9,4 mlrd. litų, importuota – už 10,5 mlrd. litų. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 1,1 mlrd. litų ir buvo 80,9 procento mažesnis nei 2008 m. tuo pačiu laikotarpiu. Prekybos su ES valstybėmis statistiniai duomenys buvo patikslinti gavus PVM deklaracijų duomenis.


Pirmąjį 2009 m. ketvirtį, palyginti su pirmuoju 2008 m. ketvirčiu, eksportas ir importas sumažėjo atitinkamai 25,1 ir 41,8 procento; be mineralinių produktų, eksportas sumažėjo 22,9, importas – 43,1 procento; lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 26,5 procento; be mineralinių produktų – 23,8 procento.

Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo 32,5 procento sumažėjęs apdorotų naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mineralų, 41,5 procento – antžeminio transporto priemonių, 48,5 procento – elektros mašinų ir įrangos eksportas. Importo sumažėjimui įtakos turėjo 45,5 procento sumažėjęs žalios naftos, 75,1 procento – antžeminio transporto priemonių, 44,9 procento – katilų, mašinų ir mechaninių įrenginių importas. Mineralinių produktų eksporto ir importo sumažėjimą lėmė žalios naftos ir naftos produktų kainų kritimas.

2009 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn., eksportas padidėjo 1,0 procento, o importas – 7,7 procento. Eliminavus sezono įtaką, eksportas ir importas sumažėjo atitinkamai 12,8 ir 4,7 procento.

Pirmąjį 2009 m. ketvirtį svarbiausios Lietuvos eksporto partnerės buvo Rusija (11,8%), Latvija (10,0%), Vokietija (9,2%), Estija (6,5%). Svarbiausios importo partnerės – Rusija (30,3%), Vokietija (11,7%), Lenkija (9,6%), Latvija (6,1%).

Pirmąjį 2009 m. ketvirtį didžiausią Lietuvos eksporto dalį sudarė mineraliniai produktai (21,2%); chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija (10,9%); mašinos ir mechaniniai įrenginiai, elektros įranga (9,0%). Didžiausią importo dalį sudarė mineraliniai produktai (28,6%); mašinos ir mechaniniai įrenginiai, elektros įranga (12,8%); chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija (12,2%).

 

 

www.infomazeikiai.lt informacija.