Policija pataria: užsisegti saugos diržą turi tapti įpročiu

 

Vairuotojai,
Nepamirškite, kad esate atsakingi ne tik už save, bet ir už tuos, kurie važiuoja kartu su Jumis.
Vairuotojai ir keleiviai, niekada neabejokite saugos diržo reikalingumu – jį privalote užsisegti! Būti saugiam kelyje – kiekvieno teisė, pareiga, atsakomybė. Ar dažnas mūsų susimąsto, kas įvyksta automobiliui važiuojant 80 km/val. greičiu ir susidūrus su kita transporto priemone ar atsitrenkus į kliūtį?


praėjus 0,026 sek. po smūgio, deformuojamas automobilio buferis. Jėga, 30 kartų didesnė už automobilio svorio jėgą, sustabdo jį. Neužsisegę saugos diržų keleiviai toliau juda į priekį automobilio greičiu;
po 0,039 sek. vairuotojas kartu su sėdyne staigiai bloškiamas į priekį apie 15 centimetrų;
po 0,044 sek. vairuotojas savo krūtine sulaužo vairą;
po 0,050 sek., sumažėjus automobilio greičiui, jį (automobilį) ir keleivius pradeda veikti inercijos jėga 80 kartų didesnė už jų svorio jėgą;
po 0,068 sek. vairuotojas 9 tonų jėga atsitrenkia į prietaisų skydelį;
po 0,092 sek. vairuotojas ir šalia sėdintis keleivis galvomis trenkiasi į priekinį stiklą ir patiria (beveik visada) mirtinas traumas;
po 0,100 sek., atsitrenkęs į vairą, vairuotojas nubloškiamas atgal;
po 0,110 sek. automobilis palengva pradeda judėti atgal;
po 0,113 sek. už vairuotojo sėdintis keleivis, jei jis taip pat neužsisegęs saugos diržo, atsiduria vienoje linijoje su vairuotoju, t. y., trenkiasi į vairuotojo sėdynę ar patį vairuotoją ir susižeidžia (dažniausiai mirtinai arba patiria sunkias traumas);
po 0,150 sek. viskas baigiasi. Metalo nuolaužos ir stiklų šukės krenta ant žemės. Eismo nelaimės vietą apgaubia dulkių debesis…
Viskas įvyko greičiau nei per dvi dešimtąsias sekundės dalis…

Kas rašome kelių eismo taisyklėse?
202. Važiuojant transporto priemone su įrengtais saugos diržais, būtina juos užsisegti. Jeigu autobuse įrengti saugos diržai, priešais kiekvieną sėdynę, ant sėdynės arba šalia jos matomoje vietoje gali būti pavaizduotas informacinis ženklas ,,Užsisek saugos diržą”. Nesant šio informacinio ženklo, autobuso vairuotojas, prieš pradėdamas važiuoti, privalo žodžiu informuoti keleivius apie reikalavimą naudotis saugos diržais.
203. Gyvenvietėse leidžiama neužsisegti saugos diržų važiuojant atbulomis arba stovėjimo aikštelėse.
204. Jaunesnius kaip 12 metų ir žemesnius kaip 150 cm vaikus leidžiama vežti ant priekinės lengvojo automobilio, autobuso sėdynės ar krovininio automobilio kabinoje tik specialiose jų ūgiui ir svoriui pritaikytose atitinkamos grupės sėdynėse:
204.1. 0 grupė skirta vaikams, kurie sveria mažiau kaip 10 kg;
204.2. 0+ grupė skirta vaikams, kurie sveria mažiau kaip 13 kg;
204.3. I grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 9 iki 18 kg;
204.4. II grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 15 iki 25 kg;
204.5. III grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 22 iki 36 kg.
205. Draudžiama ant priekinės motorinės transporto priemonės sėdynės vežti vaiką specialioje jo ūgiui ir svoriui pritaikytoje sėdynėje, kurios atlošas atsuktas į priekinį motorinės transporto priemonės stiklą, jeigu priekinė sėdynė apsaugota saugos pagalve. Ši nuostata netaikoma, jeigu priekinės saugos pagalvės veikimo mechanizmas išjungtas.
206. Vežamus ant galinės automobilio sėdynės 3 metų ir vyresnius vaikus leidžiama prisegti saugos diržu, skirtu suaugusiesiems, arba naudoti kitas prisegimo sistemas.
207. Jaunesnius kaip 3 metų vaikus leidžiama vežti ant galinės automobilio sėdynės tik specialiose jų ūgiui ir svoriui pritaikytose sėdynėse.
208. Asmenims, kuriems kompetentingos institucijos dėl rimtų medicininių priežasčių išdavė specialius pažymėjimus, leidžiama neužsisegti saugos diržų. Šiuose pažymėjimuose turi būti nurodytas jų galiojimo laikas.
Tai svarbu:
Užsegtas saugos diržas turi juosti pečius ir dubenį, o ne kaklą ir pilvą. Diržas ir jo tvirtinimo konstrukciniai elementai turi būti tvarkingi ir patikimi.
Užsegtas saugos diržas nuo žūties išgelbėja 40-60 proc. vairuotojų ir keleivių.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSE numatyta atsakomybė:

134 straipsnis. Naudojimosi saugos diržais, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas
Naudojimosi saugos diržais, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas –
užtraukia vairuotojams ir (ar) keleiviams baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.
Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, –
užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų litų arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą vienam mėnesiui.

 

 

www.infomazeikiai.lt.