Įvyko Telšių apskrities ekstremalių situacijų valdymo centro posėdis

 

Gegužės 5 dieną Telšių apskrities viršininko administracijos posėdžių salėje surengtas Apskrities ekstremalių situacijų valdymo centro (toliau – ESVC) posėdis, kuriam vadovavo Apskrities viršininko pavaduotojas, Apskrities ekstremalių situacijų valdymo centro vadovas Jurgis Staševičius. Posėdžio tikslas – įvertinti šiais metais išaugusį gaisrų skaičių atvirose teritorijose ir tinkamai pasirengti gaisringumo padidėjimui vasaros laikotarpiu.

 

Posėdyje taip pat dalyvavo Telšių apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos ir mobilizacijos skyriaus vedėja Inga Bukauskaitė, Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyr. specialistai Gintautas Pučkorius ir Tomas Šverebas, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Telšių rajono agentūros vedėjo pavaduotojas Alfredas Zaveckas, VĮ ,,Telšių miškų urėdija” inžinierė Lina Servienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Julius Lečkauskas, civilinės saugos vyr. specialistai Asta Mockevičienė ir Laimonas Vėlavičius, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos civilinės saugos vyr. specialistas Antanas Murauskas, Rietavo savivaldybės administracijos civilinės saugos vyr. specialistas Algirdas Meilus, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Edmundas Sausdravas ir Civilinės ir priešgaisrinės saugos skyriaus vedėja Regina Dambrauskienė.

ESVC nariai numatė būtinas prevencines priemones, siekiant išvengti gaisrų ir įvertinti turimas pajėgas ir priemones (jų rezervą) gaisrams likviduoti ir jų padariniams šalinti. Posėdyje diskutuota ir apie šių priemonių panaudojimo galimybes.

Dažniausia gaisrų priežastis yra neatsargus bei piktavališkas žmogaus elgesys su ugnimi. Siekiant sumažinti gaisrų pavojų atvirose teritorijose ir miškuose, ESVC rekomenduoja dar griežčiau apriboti automobilių transporto bei žmonių judėjimą didelio gaisringumo miškuose ir durpynuose sausringuoju metų laikotarpiu. Kontroliuoti, kad šienapjūtės ir derliaus nuėmimo metu transporto priemonės ir kita žemės ūkio technika bei gamybiniai įrenginiai atitiktų priešgaisrinius reikalavimus, o darbuotojai laikytųsi bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų. Taip pat būtina aktyvinti švietėjišką veiklą tarpe gyventojų, informuoti apie gaisrų priežastis ir jų pasekmes.

 

Posėdyje nutarta sudaryti sutartis su organizacijomis, bendrovėmis ir ūkininkais, kurie turi techniką, tinkančią gaisrams gesinti bei kitų ekstremalių situacijų  padariniams likviduoti.

ESVC nariai kreipiasi į visus gyventojus, kviesdami pastebėjus gaisrą ar kitokio pobūdžio ekstremalų įvykį ar ekstremalią situaciją, nedelsiant informuoti Civilinės saugos ir mobilizacijos skyriaus budėtoją tel. (8 444) 56 155 (ištisą parą), kuris informuos Apskrities ekstremalių situacijų valdymo centro vadovą ir kitas būtinas institucijas.