Savivaldybės raginamos neskubėti nutraukti sutarčių su socialinio būsto nuomininkais

Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatyme nustatyta, kad teisę į savivaldybės socialinį būstą turi šeimos ir asmenys, kurių kalendorinių metų pajamos ir turtas, prieš prašymo įrašyti į atitinkamą šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą metus ir prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimo metus yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius nustato Vyriausybė, jeigu jie neturi LR teritorijoje nuosavybės eise priklausančio būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. m. arba mažesnis kaip 14 kv. m., jei šeimoje yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris pripažintas nedarbingu (netekusiu 75-100 proc. darbingumo) ar iš dalies nedarbingu (netekusiu 60-70 proc. darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

 

 

Aplinkos ministerija, atsižvelgdama į esamą finansinę ekonominę situaciją šalyje ir reaguodama į vis dažniau pasitaikančius atvejus, kai socialinio būsto nuomininkai, kurių praėjusių kalendorinių metų pajamos nedaug viršija Vyriausybės nustatytus dydžius, privalo išsikelti iš jiems išnuomotų savivaldybės gyvenamųjų patalpų, parengė minėto Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo be kitų pakeitimų siūloma apskaičiuojant metines pajamas, pagal kurias nustatoma teisė į socialinį būstą, vertinti ne praėjusių kalendorinių metų, o praėjusių dvylikos mėnesių pajamas, taip pat siūloma nustatyti – jeigu socialinio būsto nuomininko pajamos ir turtas viršija Vyriausybės nustatytus dydžius, nuomos sutartis nutraukiama nuomos sutartyje nustatyta tvarka arba savivaldybės tarybos sprendimu Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti pratęsiama trejiems metams, taikant nuo nuomininko pajamų priklausantį diferencijuotą socialinio būsto nuomos mokesčio dydį, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 10 straipsnyje nurodytą Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašą.

Atsižvelgiant į tai, kad minėtos įstatymo pataisos gali turėti teigiamą efektą socialinio būsto nuomininkų ir šeimų ar asmenų, įrašytų į atitinkamus socialinio būsto sąrašus, LR Aplinkos ministerija siūlo savivaldybėms neskubėti išbraukti iš socialinio būsto sąrašų šeimų ir asmenų ir nenutraukti socialinio būsto nuomos sutarčių su jų nuomininkais, kurių metinės pajamos ir turtas viršija Vyriausybės nustatytus dydžius, nustatančius teisę į socialinį būstą, iki minėto įstatymo pakeitimo įsigaliojimo.

 

www.infomazeikiai.lt informacija.