AB „Mažeikių nafta“ akcininkų susirinkimas patvirtino metinę atskaitomybę

 

2009 m. balandžio 29 d. įvykęs Akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas patvirtino bendrovės 2008-ųjų metų konsoliduotą ir nekonsoliduotą metinę finansinę atskaitomybę.

 

 

 

Bendrovė 2008 m. uždirbo 55 mln. litų (23 mln. JAV dolerių) audituoto grynojo pelno pagal istorinę Akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ vertę.
Akcininkų   susirinkimas priėmė sprendimą nemokėti dividendų bendrovės akcininkams už 2008 metus  ir  nepaskirstytąjį pelną perkelti į kitus finansinius metus.
Be to, Akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ akcininkų susirinkimo metu „PKN Orlen“ strategijos ir projektų valdymo vykdantysis direktorius Andrzej Kozlowski buvo išrinktas Bendrovės stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

 

www.infomazeikiai.lt informacija.