Pareigūnai pageidauja savo lėšų dalies už surenkamas baudas

 

Vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis Utenos vyriausiajame policijos komisariate (VPK) susitiko su Utenos apskrities rajonų policijos komisariatų vadovais. Susitikimo metu ministras R. Palaitis pristatė naujas pastaruoju metu priimtų teisės aktų nuostatas, informavo apie artimiausiu metu Vidaus reikalų ministerijos (VRM) rengiamas kai kurias ir įstatyminiu pagrindu padėti jas išspręsti. 

 

Ministras R. Palaitis pareigūnus informavo, kad praėjusią savaitę Seimas priėmė VRM rengtas Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pataisas, kuriomis nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad skiriant pareigūnų valstybinę pensiją, pareigūnas galėtų pasirinkti jo nurodytų paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių dvylikos mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkį. Policijos pareigūnai sakė labai palankiai sutikę šią žinią ir patikino ministrą, jog dėl to, jog tokios įstatymo pataisos buvo priimtos, vidaus reikalų sistemoje liko dirbti nemažai pareigūnų, praėjusių metų pabaigoje jau ketinusių išeiti į pensiją ir patikti tarnybą baiminantis, jog pagal anksčiau galiojusią tvarką sumažėjus darbo užmokesčiui, jiems būtų paskaičiuotos ir mažesnės pensijos.

Ministras R. Palaitis taip pat informavo, jog premjero sudaryta darbo grupė surado beveik 9 mln. Lt, kurie bus skirti pirminės grandies (1-9 kategorijų) policijos pareigūnams apmokėti už darbą švenčių dienomis, viršvalandžius ar naktinius budėjimus.

„Pareigūnai galės daugiau dirbti ir užsidirbti. Tačiau finansų stygiaus problema ir toliau lieka aktuali, nes tos lėšos paimtos iš  vidaus reikalų sistemai skirtų valstybės investicinių programų. Dėl to, pavyzdžiui, Utenos apskrityje šiais metais planuotas Anykščių rajono policijos komisariato pastatas taip ir nebus baigtas statyti, – sakė ministras R. Palaitis. – Ir dėl to nesu tikras, ar tai optimaliausias sprendimas“.

Ministras R. Palaitis teiravosi policijos komisariatų vadovų nuomonės dėl apsaugos policijos vykdomų funkcijų. Pasak Utenos VPK viršininko Lino Pernavo, situacija dviprasmiška: funkcijos akivaizdžiai nebūdingos policijai, tačiau šiuo sunkmečiu tai tam tikra išeitis sprendžiant finansų stygių. Apie 30 proc. sumos, kurią už objektų apsaugą gauna apsaugos policija, skiriama policijos komisariatams kurui įsigyti ir kitoms išlaidoms padengti. Ar iš tiesų tie pinigai padengia objektų apsaugai skirtas išlaidas, kai policijos ekipažai turi vykti į atokiausiose Utenos apskrities vietovėse esančius saugomus objektus (poilsiavietes, kaimo turizmo sodybas), pasak L. Pernavo, sunku tiksliai apskaičiuoti.    

Utenos apskrities policijos komisariatų vadovai paprašė ministrą, kad sunkmečiu bent laikinai būtų prisiminta ir vėl įteisinta 1995 m. buvusi praktika, kai iš policijos pareigūnų paskirtų baudų surenkamų lėšų 5 proc. buvo skiriami policijos reikmėms. Komisariatų vadovai mano, kad vėl įteisinus tokią tvarką, policijai teksianti dalis turėtų būti didesnė. Gavus tam tikrą dalį  minėtų lėšų, būtų galima geriau įgyvendinti prevencines programas, sudaryti geresnes sąlygas visuomenės saugumui, šalies ir užsienio turistų apsaugai kaimo turizmo sodybose užtikrinti, ir t.t. Ministras R. Palaitis sakė, jog ši  iniciatyva sveikintina ir pažadėjo ją apsvarstyti.

Policijos komisariatų vadovai susitikimo metu išsakė pageidavimą keisti policijos pareigūnų apmokėjimo už darbą tvarką statutinius pareigūnus traktuojant kaip statutinius, bet ne valstybės tarnautojus ir jų apmokėjimo tvarką reglamentuoti ne Valstybės tarnybos įstatyme, o Vidaus tarnybos statute. Ministras R. Palaitis mano, jog šitą pasiūlymą, atsižvelgiant į pareigūnų darbo laiko specifiką ir sudėtingumą, būtina aptarti su specialistais, išanalizuoti ir imtis veiksmų darant atitinkamus pakeitimus tai reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

 

www.infomazeikiai.lt informacija.