Mažeikių miesto notarams gali sumažėti darbo

 

Teisingumo ministras, įvertinęs notarų veiklą, siūlo atsisakyti dalies notarinių paslaugų. Taip siekiama atsisakyti nereikalingų notarinių procedūrų, kurios virto papildoma biurokratine našta.


Notarų veiklos vykdomų funkcijų peržiūra buvo patikėta teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus sudarytai darbo grupei, kuri išanalizavo šiuo metu notarų atliekamus veiksmus bei įvertino jų tikslingumą. Remiantis šios darbo grupės išvadomis siūloma atsisakyti nereikalingų ir nepagrįstų notarinių veiksmų. „Kai kurių faktų tvirtinimas notarų biure visai netikslingas ir yra tik papildoma biurokratinė našta žmonėms. Dalies paslaugų teikti nenaudinga ir patiems notarams. Planuojant notarų paslaugoms taikyti sąnaudomis grįstus įkainius, kai kurie iš notarinių veiksmų brangs, tad labai svarbu panaikinti tas procedūras, kurios yra nebūtinos. Atsisakius jų, sumažės biurokratijos, žmonėms nereikės mokėti už nereikalingas procedūras, bus taupomas laikas“, – sako R. Šimašius.

Teisingumo ministro teigimu, vienas iš siūlymu yra panaikinti tvarką pas notarą tvirtinti dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą. Tvirtinant vertimus notaras paprastai liudija ne paties vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą, o vertėjo parašo autentiškumą. Toks veiksmas visai netikslingas, o jį atlikti kainuoja, gaištamas laikas.

Siūloma kai kuriais atvejais panaikinti privalomą reikalavimą notariškai tvirtinti ir dokumentų nuorašus bei išrašus, tikrinti parašo autentiškumą. Notariškai neturėtų būti tvirtinamos tos dokumentų kopijos, kurios yra pateikiamos asmeniškai pristatant dokumentų originalus. Reikalauti notarinio patvirtinimo siūloma tik tuomet, kai tai numatyta įstatyme arba asmuo dokumentus pateikia ne pats asmeniškai, pvz. paštu ar per pasiuntinį. Numatoma peržiūrėti ir panaikinti tas įstatymų nuostatas, kuriose įtvirtinti nepagrįsti reikalavimai tvirtinti kopijas pas notarus. Dalį dokumentų nuorašų ar išrašų bei parašo tikrumo faktą siūloma leisti tvirtinti ir advokatams, jei su jais yra sudaryta teisinių paslaugų sutartis.

Numatomiems tvarkos pakeitimams įtvirtinti bus peržiūrimas ir keičiamas esamas teisinis reglamentavimas. Teisingumo ministerija artimiausiu metu parengs reikiamus teisės aktų pakeitimų projektus.

Greta šių siūlymų dar bus svarstomos galimybės atsisakyti ir dalies su nekilnojamuoju turtu susijusių sandorių ar veiksmų notarinio tvirtinimo tuomet, kai viena iš susitariančių šalių yra valstybė, taip pat notariškai nebetvirtinti ir dovanojimo sutarčių, kurių vertė didesnė nei 50 tūkst. litų ir kitų atvejų.

 

 

www.infomazeikiai.lt informacija.