Atsargiai, mokymasis kitaip!

 

Konsultacinė įmonė „Kitokie projektai“ ir Vilniaus kooperacijos kolegija kartu su savo partneriais „Outward Bound Belgium“, Kameleonte (Italija) ir Askorun (Islandija), pradeda ilgalaikę mokymo programą „International Academy of Experiential Education“ (Tarptautinė patirtinio mokymo akademija) (Projekto Nr. 142204-LT-2008-GRUNDTVIG-GMP).


Ši ilgalaikio mokymo (18 mėnesių) programa skirta įmonių personalo specialistams, konsultantams, vadovams, formalaus ir neformalaus ugdymo institucijų pedagogams ir edukologams, socialiniams darbuotojams ir visiems, kurie dirba žmonių ugdymo srityje.

Programa kviečia susipažinti su patirtinio mokymo principais ir išmokti juos taikyti individo ir grupės mokymosi procesuose.

Patirtinis mokymasis reiškia kokybiškai naują supratimą apie darbą su žmonėmis, nes padeda ne tik įgyti naujų žinių, bet ir realiai pakeisti savo elgesį. Šis mokymas kviečia sugrįžti prie gyvenimiškos patirties kaip pirminio išminties šaltinio, ją reflektuoti ir „įdarbinti“. Mokymasis patirtiniu būdu padeda suvokti žmonių bendradarbiavime vykstančius procesus ir išmokti autentiškos sąvimąstos, o taip pat išlikti efektyviu ir nuolat besikeičiančioje situacijoje.

Apie patirtinį mokymą lengviausia kalbėti patirtinio mokymo seminarų dalyvių žodžiais:

„Ir profesiniame ir asmeniniame lygmenyje aš išmokau daugybę dalykų apie patirtinį mokymą, apie komandos darbą, apie patirties refleksiją ir patirties „įdarbinimą“. Aš ėmiau labiau pasitikėti savimi ir savo strategijomis, aš išmokau balansuoti tarp savo jausmų, baimių, iššūkių ir galimybių, pilnai įsitraukiau į procesus, kuriuose dalyvavau“

„Aš niekada nejutau, kad kurso vadovai man pirštų savo nuomonę, atvirkščiai, jie vertė atrasti savo poziciją. Mačiau, kad vadovai patys nuolat mokėsi drauge su mumis.“

„Dalyviai išmoko elgtis mažiau mašinialiai, labiau humaniškai, ėmė mažiau kreiptis dėmesio į metodus, daugiau į mokymosi procesus, į savo darbą ėmė žvelgti ne tik iš funkcinių pozicijų, bet ir iš asmeninių perspektyvų. Jie atrado gilesnius patirtinio mokymosi ir į procesą orientuoto darbo sampratos klodus, išmoko pastebėti esmes. Visą tai atėjo dėka didėjančio asmeninio sąmoningumo, sujungiančio protą, širdį ir kūną.“

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

 

www.infomazeikiai.lt