Darni ir vieninga Pikelių miestelio bendruomenė

Pikelių bendruomenė įregistruota 2002 metais. Nuo įsikūrimo bendruomenei vadovavo V. Priedininkienė. 2008 m. pirmininku išrinktas E. Švažas. Bendruomenės taryba renkama dvejiems metams iš 9 narių. Bendruomenės veiklą kontroliuoja revizinė komisija.


Mes siekiame vienyti Pikelių miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojus, ugdyti jų bendruomeniškumą, rūpintis miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojų gerove.
Skatiname domėjimąsi savo miestelio ir krašto istorija.

Bendruomenė nuo 2008 metų leidžia mėnesinį laikraštį „Pikelių verpetai“. Siekiant, kad įvairi informacija pasiektų visus Pikelių miestelio  ir aplinkinių kaimų gyventojus, miestelio centre pastatyta skelbimų lenta.  Išrinkti gatvių komendantai,  telkiantys miestelio gyventojus bendrų uždavinių sprendimui. Bendruomenė didelį dėmesį skiria miestelio aplinkos tvarkymui. Organizuojamos talkos, pagerbiami savo gyvenama aplinka besirūpinantys gyventojai. Tvarkoma šaulių aikštė. Bendruomenė daug pastangų įdėjo, kad Pikeliuose išliktų pagrindinė mokykla, kad mokykloje būtų įsteigta mišri priešmokyklinio ugdymo grupė.

 

Mokyklos direktorė sudarė sąlygas miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams tris kartus per savaitę naudotis mokyklos sporto sale. Bendruomenės krepšinio komanda dalyvauja varžybose ir 2008 m. užėmė pirmą vietą tarp Židikų seniūnijos komandų. Bendruomenė padeda įgyvendinti Pikelių parapiją aptarnaujančio kunigo iniciatyvas, bendradarbiauja su Lūšės, Leckavos bendruomenėmis, Židikų seniūnija, Pikelių kultūros namais, biblioteka, pašto skyriumi, medicinos punktu, Pikelių Bočių klubo ir Caritas kolektyvais. Palaikomas nuolatinis ryšys su išrinktais Seimo nariais. Bendruomenė dalyvauja skelbiamų rajoninių ir respublikinių projektų konkursuose. Rūpinantis miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojų užimtumu, organizuojamos šventės, vakaronės. Miestelio centre kasmet puošiama eglutė.  

 

Renkame gatvių komendantus

 Puošiame eglutę.

 Žolinės

 Susitikimas su seimo nariu J. Stanevičiumi

Šv. Mykolo atlaidai

 Tvarkome parkelį

Žolinės

 

 www.infomazeikiai.lt ir Pikelių bendruomenės informacija.