Savivaldybių buitinių atliekų panaudojimo analizė 2007 m.

 

„Eurostat“ agentūra paskelbė, kad 27 ES šalyse 2007 m. kiekvienam ES piliečiui priskirta po pusę tonos atliekų. Beveik pusė šių atliekų (40%) buvo perdirbama arba kompostuojama. ES vidutiniškai 42% atliekų laidojama žemėje, 20 % – sudeginama, 22 % – perdirbama ir 17%- kompostuojama. Tačiau šalių vidurkiai labai skiriasi – Čekijoje vienam gyventojui per metus tenka 294 kg, o Danijoje – 801 kg atliekų.

Mažiausiai atliekų (mažiau negu 400 kg vienam asmeniui) tenka Rumunijos, Latvijos, Lenkijos, Slovakijos ir Čekijos piliečiams, o daugiausiai (per 750 kg) Danijos, Airijos, Kipro, kiek mažiau (nuo 600 kg iki 750 kg) Liuksemburgo, Maltos, Olandijos piliečiams.
Lietuvoje šis skaičius siekia apie 400 kg. Laikantis pagrindinio atliekų tvarkymo principo – pagaminti kuo mažiau atliekų, galima daryti teigiamą išvadą vertinant Lietuvą.

 

Atliekų tvarkymas susijęs su jų rūšiavimu ir panaudojimu. Išanalizavus šalių veiksmus, galime pastebėti, kad kai kurios šalys atliekų beveik nerūšiavo, bet užkasė jas į žemę: Bulgarija (100%), Rumunija (99%), Lietuva (94%), Malta (93%), Lenkija (90%). Šioje situacijoje išvados nėra palankios Lietuvai ir savivaldybėms, atsakingoms už atliekų rinkimo, rūšiavimo, utilizavimo procesus.

Kai kurios šalys buitines atliekas degina: Danija (53%), Liuksemburgas ir Švedija (47%), Olandija (38%), Prancūzija (36%), Vokietija (35%), Belgija (34%). Vienuolika šalių, tarp jų ir Lietuva, buitinių atliekų nedegina. Kai kurios šalys panaudoja dar kartą perdirbtas buitines atliekas: Vokietija (46%), Belgija (39%), Švedija (37%), Estija ir Airija (34%). Daugiausia kompostuojamos atliekos – Austrijoje, (38%), Italijoje (33%), Liuksemburge ir Olandijoje (28%).

Kokie įvyko pokyčiai Lietuvos savivaldybėse 2008 m. ir kokie pokyčiai vyksta 2009 m., paaiškės vėliau, tačiau ši medžiaga iliustruoja, kad Lietuvos savivaldybėms reikia planuoti bei siekti esminių pertvarkų šioje srityje. Detalesnė informacija pateikiama elektroninėse svetainėse: http://ec.europa.eu/eurostat arba http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2009/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2009_MONTH_03/8-09032009-EN-BP.PDF

 

PARAIŠKOS FORMA