Naujovės "Lietuvos pašto" horizontuose

 

AB Lietuvos paštas, atsižvelgdama į ekonominę šalies padėtį bei rinkos tendencijas, tęsia bendrovės veiklos optimizavimą ir nuo šių metų balandžio 1 dienos pertvarko apskričių centrinius paštus bei 15 proc. mažina filialų administracijų darbuotojų skaičių. Pirmieji bendrovės veiklos optimizavimo žingsniai pradėti šių metų kovo 1 dieną, kai Lietuvos pašto centrinės administracijos darbuotojų skaičius buvo sumažintas 10 proc.

„Šie valdymo pokyčiai Lietuvos paštui leis sumažinti patiriamų sąnaudų dalį, labiau centralizuoti administracinių funkcijų vykdymą ir bendrovės veiklos procesų organizavimą, – teigė Lietuvos pašto generalinis direktorius Ernestas Vaidelys. – Kartu tai leis bendrovei toliau kryptingai įgyvendinti savo misiją – užtikrinti klientams prieinamas, patikimas bei jų poreikius tenkinančias pašto ir pasiuntinių paslaugas visoje Lietuvoje.“

Iki šiol bendrovei priklausė 10 apskričių centrinių paštų, kurie pagal aptarnaujamą teritoriją, paštų, gyventojų, verslo įmonių skaičių bei teikiamų paslaugų apimtis buvo pakankamai skirtingi. Nuo balandžio 1 d. pereinama prie naujo Lietuvos pašto valdymo modelio, pagal kurį bendrovės valdymas bus organizuojamas 5-ių didžiųjų filialų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių – pagrindu.

AB Lietuvos pašto Vilniaus filialas perims Vilniaus ir Alytaus, Kauno filialas – Kauno ir Marijampolės, Panevėžio filialas – Panevėžio ir Utenos, Šiaulių filialas – Šiaulių ir Telšių, Klaipėdos filialas – Klaipėdos ir Tauragės apskrities centrinių paštų veiklos funkcijas.

Vilniaus filialui vadovaus dabartinio Alytaus apskrities centrinio pašto direktorius Jonas Vyšniauskas, Kauno filialui – dabartinio Marijampolės apskrities centrinio pašto direktorius Henrikas Kelpša, Panevėžio filialui – dabartinio Panevėžio apskrities centrinio pašto direktorius Juozas Pranukevičius, Šiaulių filialui – dabartinio Šiaulių apskrities centrinio pašto direktorius Petras Veigneris, o Klaipėdos filialui – dabartinio Klaipėdos apskrities centrinio pašto direktorius Jonas Tarvydas.  

Pertvarkant apskričių centrinius paštus apie 15 proc. mažinamas filialų administracijų darbuotojų skaičius (tai sudaro apie 120 darbuotojų etatų). Labiausiai reformuotos padalinių direktorių ir kitų vadovų filialų administracijose pareigybės. Laiškininkų, operatorių, skirstytojų, pašto viršininkų ir jų pavaduotojų etatų mažinti neplanuojama, todėl bendrovės klientų poreikiai dėl to nenukentės.

„Kol kas jokių planų dėl gamybinės grandies darbuotojų mažinimo nėra, tačiau pašto sektorius, kaip ir kitos srities verslas, neturi imuniteto prieš augančių kaštų tendencijas – mažėjant suteikiamų paslaugų kiekiui ir augant sąnaudoms, gali tekti dar kartą grįžti prie personalo klausimo“, – teigė E. Vaidelys.

Numatyti pertvarkymai įgyvendinti vadovaujantis įstatymais ir atsižvelgiant į bendrovės darbuotojų teises. Šios priemonės jau šiais metais bendrovei leis sutaupyti daugiau nei vieną milijoną litų, o nuo kitų metų – kasmet sutaupyti iki 3,3 mln. litų.

AB Lietuvos pašte dirba daugiau kaip 8000 tūkst. darbuotojų, paštų tinklą sudaro 954 universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos.

 

 

www.infomazeikiai.lt ir Lietuvos pašto informacija