Tolimųjų reisų vairuotojai turės daugiau galimybių įsidarbinti

 

Didinant galimybes  vairuotojams įsidarbinti, nuo 2009 m. kovo mėn. nauji leidimai dirbti tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojais piliečiams iš trečiųjų šalių, nepriklausančių Europos Sąjungai, nėra išduodami.

Susitikime tarp Lietuvos darbo biržos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ atstovų buvo aptarta transporto sektoriaus pasiūlos ir paklausos suderinamumo darbo rinkoje problema, trečiųjų šalių darbo jėgos panaudojimo galimybės transporto sektoriuje ir ieškota sprendimų, didinančių galimybę įsidarbinti mūsų šalies piliečiams.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus vedėjo Alberto Šlekio teigimu, dar praėjusių metų pradžioje Lietuvoje tarp nuolat trūkstamų profesijų darbuotojų buvo ir tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojai.

„Tarp visų išduotų leidimų dirbti trečiųjų šalių piliečiams transporto sektoriuje 2007 m. buvo išduota 41 proc., 2008 m. – 35 proc. leidimų. Pasikeitusi ekonominė situacija keičia ir padėtį darbo transporto sektoriuje. Dabartiniu metu pasiūla jau kelis kartus viršija paklausą, todėl didžiausias dėmesys teritorinėse darbo biržose yra skiriamas Lietuvoje registruotų ieškančiųjų darbo, turinčių tinkamą profesinę kvalifikaciją asmenų įdarbinimui į laisvas darbo vietas“, – teigė A.Šlekys.

Buvo nutarta, kad Lietuvos darbo birža nebeišduos naujų leidimų tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojais piliečiams iš trečiųjų šalių. Į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašą 2009 m. II pusmetį tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojo profesija nebus įtraukta.

Teritorinės darbo biržos organizuos darbo muges darbdaviams (vežėjams), kurie registruos laisvas darbo vietas transporto sektoriuje. Šių mugių metu teritorinės darbo biržos siūlys įdarbinti Lietuvos darbo biržoje registruotus turinčius būtiną kvalifikaciją tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojus. Pagal šiuos reikalavimus, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas privalo ne tik vežti krovinius tarptautiniais maršrutais, tvarkyti krovinio dokumentus muitinės postuose ir muitinės sandėliuose, mokėti vairuoti C arba C ir E kategorijos autotransporto priemones, išmanyti krovinių vežimo automobiliais į užsienį tvarką ir sąlygas, atitinkamų dokumentų pildymo taisykles, gebėti atlikti ekspedijavimo darbus.

Atsižvelgta ir į darbdavių reikalavimus darbuotojams, siekiantiems įsidarbinti tarptautiniais pervežimų vairuotojais. Tai gali būti bent vienos užsienio kalbos mokėjimas (vykstant į ES šalis – anglų kalbos, o vykstant į rytų šalis – rusų kalbos mokėjimas), rekomendacija iš paskutinės darbovietės, kurioje pretendentas dirbo vairuotoju, ne mažesnė kaip vienerių metų tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojo darbo patirtis, pažyma iš policijos apie nuobaudas per apibrėžtą laikotarpį.

Jei darbdaviui nebus pasiūlyti privalomus ir pagrįstus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ieškantys vairuotojai, Lietuvos darbo birža pratęs ar išduos leidimą dirbti anksčiau įmonėje įdarbintam užsieniečiui.

Lietuvos darbo biržos internetinėje svetainėje (www.ldb.lt) bus sukurtas vairuotojų, tarp jų tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojų, ieškančių darbo, duomenų bankas, kuriuo galėtų naudotis visi transporto sektoriaus darbdaviai.

 

 

www.kontrastai.lt