Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto posėdis

Spalio 22 d., trečiadienį, Mažeikių rajono savivaldybėje vyko Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Jo metu komitetas sprendė trumpalaikės socialinės globos kainos Mažeikių nakvynės namuose klausimus, vienkartinės socialinės paramos teikimo tvarkos klausimus, nemokamo maitinimo labdaros valgykloje kainos klausimą, prašymą dėl finansinės paramos skyrimo E. R. palaikams parvežti iš Anglijos ir V. L. prašymą išimties tvarka skirti būstą. Visi prašymai perduoti Mažeikių rajono savivaldybės tarybai.

 

Socialinės paramos skyriaus vedėja Aldona Gagienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projekto aiškinamajame rašte dėl vienkartinės socialinės paramos teikimo tvarkos pakeitimo, teigia, kad vienas pagrindinių socialinės paramos tikslų yra padėti tenkinti būtiniausius poreikius tiems gyventojams, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos. „Ankstesnė vienkartinės paramos teikimo tvarka buvo priimta 2005 metais. Per tą laiką padidėjo socialinių išmokų, bazinės pensijos ir kiti dydžiai, sparčiai didėjo infliacija, krito pragyvenimo lygis, todėl pagal dabartinę vienkartinės paramos teikimo tvarką nemaža gyventojų dalis neturi galimybės gauti vienkartinės paramos“ – argumentavo A. Gagienė. Teikiama naujoji vienkartinės paramos tvarka yra daug lankstesnė, tai leistų teikti labiau diferencijuotą vienkartinę paramą didesnei gyventojų daliai.

2008 m. spalio 6 d. Mažeikių Nakvynės namų direktorius Antanas Krivickas Mažeikių rajono socialinės paramos skyriaus vedėjai A. Gagienei pateikė prašymą patvirtinti naują mokėjimo tvarką už socialines paslaugas, o taip pat vienos paros įkainį. Socialinių paslaugų kainos nakvynės namuose didėja, remiantis paskaičiavimais, teisės aktais bei atsižvelgiant į kylančias komunalinių paslaugų, patalpų išlaikymo išlaidas, darbo užmokesčio didėjimą socialiniams darbuotojams. Šiuo metu socialinių paslaugų teikiamų nakvynės namuose paros kaina yra 10,40 lt. Sprendimo projekte numatyta ją pakelti iki 8,73 lt, iki 19,13 lito. Taip pat dėl išaugusių maisto produktų kainos, sprendimo projekte maisto produktų talonų dienos kainą pakelti 1,30 lt, nuo 3,90 lt iki 5,20 lt.

Socialinės paramos skyriaus vedėja Aldona Gagienė aiškinamajame rašte dėl nemokamo maitinimo labdaros valgykloje kainos patvirtinimo, aiškino, kad didėjant socialinėms išmokoms, kylant maisto produktų kainoms, asmenims gyvenantiems žemiau skurdo ribos nemokamas maitinimas tapo sunkiai prieinamas. Nemokamą maitinimą gali gauti asmuo, kurio trijų mėnesių vidutinės pajamos neviršija 260 lt. Kadangi nuo 2008 m. liepos 1d. socialinė pašalpa padidėjo iki 315 lt, taip pat iki 360 lt padidėjo bazinė pensija, todėl ilgalaikiai bedarbiai, daugiavaikės šeimos, motinos auginančios vienos vaikus neteko galimybės gauti nemokamą maitinimą. Patvirtinus nemokamo maitinimo labdaros valgykloje pietų kainą, pietūs kainuotų 5,20 lt, padidėtų 1,30 lt.

Prašymą dėl E. R. palaikų parvežimo iš Anglijos išlaidoms padengti ir suteikti finansinę paramą žuvusiojo tėvų šeimai, bei V. L. prašymą išimties tvarka skirti butą, komitetas ilgai nesvarstęs nusprendė pateikti Mažeikių rajono savivaldybės tarybai.