Susipažinkime su Urvikių kaimo bendruomene…

Trumpai noriu papasakoti apie Urvikių kaimą, kuriame gyvena 400 linksmų, nuoširdžių, draugiškų gyventojų. Urvikių kaimo bendruomenė palyginti jauna, gyventojų  amžiaus vidurkis apie 40 metų. Vien tik auganti jaunoji karta – vaikai, jaunimas, jaunos šeimos iki 30 m. sudaro apie 150 gyventojų. Tai sąlygoja itin didelį kaimo gyventojų poreikį kultūrinei, sportinei veiklai, organizuojamiems kutūriniams renginiams.  Tiesiog tai kaimas, kuriame gerą gyventi.  

Urvikių kaimas- eilinis Lietuvos kaimas. Nepasižymintis iškiliomis asmenybėmis, neturintis žymios istorinės praeities. Jame 1925 m. ir 1924 m. gimę dailininkai Jonas ir Kazys Švažai, bet iš kaimo žmonių jų niekas neprisimena, nes jie čia tik gimę, neišlikę net trobesiai. Rašytiniuose dokumentuose Urvikių kaimas paminėtas 1661 m. Viekšnių seniūnijos inventoriuje. Čia nurodyta, kad kaime yra tik vienas kiemas, jo savininko vardas ir pavardė, dirbamų valakų dydis ir kiek privalo mokėti mokesčių. Tie patys duomenys pakartoti ir 1665 metų inventoriuje. Vėliau kaimas trumpai paminėtas dar dviejuose Viekšnių seniūnijos inventoriuose. 1738 m. buvo 15 kiemų, 1775 m. nurodytas 21 kiemas. Urvikių kaimas randasi  Reivyčių   seniūnijoje, 3 km į šiaurės rytus nuo Mažeikių. Urvikių kaimą kaip ir Mažeikių miestą skiria geležinkelis, todėl 400 gyventojų gyvenančių Urvikių gyvenvietėje, beveik tiek gyvenančių vienkiemiuose urvikiškių kitoje geležinkelio pusėje, kuriuos prieš gerus metus prijungė prie Reivyčių seniūnijos, anksčiau jie priklausė Mažeikių seniūnijai.

Kaime yra kultūros centras, Mažeikių viešosios bibliotekos Urvikių filialas, medicinos punktas. 2004 metais sutvarkytas paplūdimys, kurį jaunimas labai mėgsta. Kaimo teritorijoje dirbančios įmonės, tai „Aušros“ ŽŪB, UAB „Valdlita“ parduotuvė, UAB “Valcetas“.
Prieš penkerius metus kurdami bendruomenę negalvojome apie sunkumus, apie laukiamus darbus. Buvome pilni entuziazmo, energijos ir noro, kad kaime būtų geriau ir gražiau gyventi. Tai padėjo bendruomenei aktyviai veikti, rašyti projektus ir juos įgyvendinti. Šiuo metu taip pat kaimo bendruomenė aktyviai tvarko įvažiavimą į gyvenvietę, jau sutvarkyta aplinka, daromas meninis kaimo riboženklis. Pagrindinis bendruomenės tikslas-draugiškumas, gera kaimo aura, žmonių nuoširdumas, pagarba kaimynui, sugebėjimas padėti vieni kitiems, taip pat gatvių, sodybų tvarkingumas. Šį tikslą pasiekti lengviausia suėjus visiems kartu. Kadangi pagrindinė kaimo laisvalaikio leidimo, bendruomenės narių susirinkimo vieta yra kultūros centras –  visada noriai įsijungiame į kultūros centro organizuojamas  šventes, renginius, sporto varžybas, kaip galime prisidedame prie jų organizavimo. Viską darome išvien, esame kaip vienas kumštis.
Kadangi neturime žymios istorinės praeities tai kaimo bendruomenė, kultūros centras organizuojant renginius remiasi senovinėmis tautos tradicijomis.  Stengiamės pagal visus papročius švęsti Rasos šventę ( ne kartą talkino „Alksnos“ ansamblis), Užgavėnes. Kiekvienoje šventėje kaimo gatvės įsijungia į meninių programų, floristinių, maisto produktų, receptų ir kt. konkursus, ruošia  parodas.
Šiuo metu jau trečius metus iš eilės kartu su kultūros centru ruošiame projektus  Pilietinio ir Tautinio ugdymo konkursui „ČIA mūsų namai“, kuriuos sėkmingai įgyvendiname. Sulaukiame gerų atsiliepimų ne tik iš  savo kaimo, bet ir aplinkinių kaimų, svečių dalyvavusių šventėse. Stengiamės žmonėms, o ypač jaunimui parodyti, kad geriausia gyventi Lietuvoje, skiepijame patriotizmo jausmą.
Didelis kaimo pasididžiavimas – kaimo Kryžius, kuri kaimo bendruomenė statė su didele meile. Tai kelrodė žvaigždė į gėrį, prie kurio kasmet gegužės mėnesį tris dienas organizuojame gegužinių giesmių giedojimus, gražiai sutvarkėme aplinką.

Informaciją surinko ir paruošė

Urvikių bendruomenės pirmininkė Vita Černokienė, www.infomazeikiai.lt