Kokia gi padėtis Mažeikių darbo biržoje?

Mažeikių darbo biržoje padidėjo darbo jėgos pasiūla
Per vasario  mėnesį į darbo biržą  kreipėsi 846 asmenų, t. y. 28.8 proc. daugiau negu sausio mėn. Iš jų 824 registruoti bedarbiais.
Per vasario mėnesį užregistruotų bedarbių vyrų (54,9 proc.) buvo daugiau negu moterų (45,1 proc.).
Vasario mėnesį asmenys iki 25 m. amžiaus sudarė 11,5 proc., vyresni nei 50 m. amžiaus – 20,8 proc. Užsiregistravusių bedarbių tarpe 29,6 proc. bedarbių neturėjo profesinio pasirengimo. Niekur nedirbę –  4,5 proc. bedarbių įsiregistravusių vasario mėnesį.

Nedarbas Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje per vasario  mėn. padidėjo  1,6 procentinio punkto
Tarp įregistruotų 2009 m. kovo  1 d. ieškančių darbo asmenų moterų buvo daugiau nei vyrų (53,9  proc. ir  46,1 proc. atitinkamai), kas trečias bedarbis – vyresnis nei 50 m. amžiaus. 2009 m. kovo 1 d. darbo biržos klientais buvo 3926 asmenų, tai yra 21 proc. daugiau negu prieš mėnesį ir 49 proc. daugiau negu 2008 m. sausio 1 d. Ieškančių darbo asmenų procentas 2009 m. sausio 1 d. sudarė 9,3 proc.  Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos darbingo amžiaus gyventojų.

Sumažėjo darbo jėgos paklausa
Per 2009 m. kovo mėnesį užregistruotos 180 naujos laisvos darbo vietos. Palyginus su praėjusiu  metų sausio mėn. naujų laisvų darbo vietų užregistruota 35,5 proc. darbo vietų mažiau. Nuolatiniam darbui užregistruotos 155 naujos laisvos darbo vietos, o terminuotam darbui – 25.
Įdarbinta 17 asmenų mažiau nei per vasario mėn.
Per kovo mėn. įdarbinti 81 ieškantis darbo asmuo, t. y. 17 proc. daugiau nei per vasario mėn. Pagal terminuoto darbo sutartis įdarbinti 15 asmenų. Tarp įdarbintųjų 40 proc. moterų.

www.infomazeikiai.lt

Informaciją paruošė Mažeikių darbo biržos KPS vyr. specialistė Daiva Mažonienė