Mažeikiuose didėja darbo jėgos pasiūla

 

 

 

 

 

 

Per balandžio  mėnesį į darbo biržą,  kreipėsi 831 asmuo, t. y. 1 proc. mažiau nei kovo mėn. Iš jų 811 registruoti bedarbiais (2,3 proc. mažiau nei kovo mėnesį). Per balandžio mėnesį 57,8 proc. užregistruotų bedarbių vyrų 469  (54,8 proc.). vyrų registravosi daugiau negu moterų.

Balandžio mėnesį įsiregistravusių asmenų skaičiuje  jaunimas iki 25 m. amžiaus sudarė 18 proc., vyresni nei 50 m. amžiaus – 23,2 proc. Įsiregistravisių bedarbių tarpe 30,5 proc. bedarbių neturėjo profesinio pasirengimo, niekur nedirbę –  6,4 proc.  

 


Nedarbas Mažeikių rajono  teritorijoje per balandžio  mėn. padidėjo  1,2 procentinio punkto

Tarp įregistruotų  darbo biržoje 2009 m. gegužės  1 d. bedarbių moterų buvo mažiau nei vyrų (49,5  proc. ir  50,5 proc. atitinkamai), kas trečias bedarbis – vyresnis nei 50 m. amžiaus. 2009 m. gegužės 1 d. darbo biržos klientais buvo 4560 asmenų, tai yra 12,8 proc. daugiau negu prieš mėnesį ir dvigubai daugiau nei  2008 m. gegužės 1 d. bedarbių procentas  2009 m. gegužės 1 d. sudarė 10,8 proc. nuo Mažeikių rajono  darbingo amžiaus gyventojų, 124,9 proc. daugiau nei 2008-05-01.  

Sumažėjo darbo jėgos paklausa
Per 2009 m. balandžio mėnesį užregistruotos 238 naujos laisvos darbo vietos. Palyginus su praėjusiu  metų balandžio mėn. naujų laisvų darbo vietų užregistruota 31,8 proc. darbo vietų mažiau. Nuolatiniam darbui užregistruotos 151 naujos laisvos darbo vietos, o terminuotam darbui – 87.

Įdarbinta 54 asmenimis daugiau nei  kovo mėn.

Per balandžio mėn. įdarbinta 238 bedarbiai, t. y. 36 proc. daugiau nei per kovo mėn. Pagal terminuotas darbo sutartis įdarbintas 71 asmuo. Tarp įdarbintųjų pagal neterminuotas darbo sutartis 46,6 proc. moterų.

Ligitos Diržininkienės informacija.

www.infomazeikiai.lt