Mokyklų rekonstravimui skirta 11 mln. litų

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius patvirtino 2009 metais rekonstruojamų mokyklų sąrašą. Šiemet iš valstybės biudžeto joms bus skiriama po 1 mln. Lt, kitąmet – dar po 2 mln. Lt. Bus rekonstruojama 11 mokyklų: Alytaus Jotvingių gimnazija, Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla, Kalvarijos gimnazija, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Kelmės rajono Kražių gimnazija, Klaipėdos „Verdenės“ pagrindinė mokykla, Lazdijų rajono savivaldybės Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija, Marijampolės Jono Totoraičio vidurinė mokykla, Mažeikių Kalnėnų vidurinė mokykla, Utenos Dauniškio gimnazija, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija.

Rekonstruojamoms mokykloms lėšos skiriamos pagal Vyriausybės Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis 2009-2012 metų programą.

Programoje numatyta vienos mokyklos rekonstrukcijai skirti 4 mln. Lt, įskaitant savivaldybės lėšų dalį. Atsižvelgiant į tai, kad metai jau prasidėjo ir savivaldybės negali skirti 1 mln. Lt savivaldybės lėšų, reikalingų įvykdyti viešuosius pirkimus rangovui parinkti ir rekonstruoti pastatus, buvo nuspręsta šiais metais skirti po 1 mln. Lt valstybės biudžeto lėšų, o 2010 – po 2 mln. Lt.

Mokyklas dalyvauti programoje atrinko savivaldybės. 2009 m. rekonstruojamų mokyklų sąrašas parengtas atsižvelgiant į valstybės lėšas, 2000–2008 m. tenkančias savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose besimokančiam vienam mokiniui, t.y. prioritetas buvo teikiamas mažiausiai investicijų gavusių savivaldybių mokykloms.

Šiais metais už skirtas lėšas bus pradėti rekonstruoti pastatai, kitais metais bus perkami ir mokykliniai baldai.

2006–2008 m. buvo įgyvendinama Bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis programa (numatyta rekonstruoti 100 mokyklų). Iš pastarajai programai skirtų valstybės biudžeto lėšų 2006–2007 m. rekonstruotos 52 mokyklos (po 2,5 mln. Lt), nupirkti 656 komplektai mokyklinių baldų, 200 mokyklų skirta mokymo priemonių. Kitos 48 mokyklos bus rekonstruojamos 2009 m. iš Ūkio ministerijos ES paramos lėšų.

Iš viso Lietuvoje renovuota per 400 bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų, jų atnaujinimui skiriant ne mažiau kaip po 1 mln. Lt.