Ministras Pirmininkas – A. Kubilius

Penktadienį, lapkričio 28 dieną, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 4 punktu, 92 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo pritarimą, Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus pasirašė dekretą, kuriuo skiria Andrių Kubilių Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku. Šalies vadovas pavedė Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui ne vėliau kaip per 15 dienų sudaryti Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir pateikti jos sudėtį Prezidentui tvirtinti.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Prezidento spaudos tarnyba