Ūkio modernizacijai parama bus skiriama pagal supaprastintą paramos teikimo tvarką

Nuo kovo 2 d. ūkininkai, žemės ūkio bendrovės ir kooperatyvai, norėdami modernizuoti ūkius pirmą kartą gali kreiptis ne didesnės kaip 150 tūkst. litų paramos pagal supaprastintą paramos teikimo tvarką. Tokiai paramos sumai gauti žemdirbiams mažinamos kliūtys.

Minėtą paramą bus galima gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrąją veiklos sritį.

Užpildę paraišką ir surinkę reikiamus dokumentus paramos siekiantys asmenys juos turi pateikti NMA teritoriniams skyriams pagal numatomą projekto įgyvendinimo vietą. Prieš teikiant paraišką ūkininkai prašomi šiuose skyriuose užsiregistruoti iš anksto. Jie tai gali padaryti telefonu arba elektroniniu paštu, nurodant kontaktinį telefoną.

Pirminis vertinimas bus atliekamas prieš užregistruojant paraišką, dalyvaujant ir pačiam ūkininkui, ir NMA darbuotojui. Jei dėl tam tikrų priežasčių ūkininkas negalės dalyvauti pirminiame vertinime, jis bus atliktas per 1 darbo dieną. Tuomet apie vertinimo rezultatus ūkininkas bus informuotas raštu.

Jei trūkumų nebus pastebėta, paraiška bus užregistruota.  Jei antrojo vertinimo etapo metu nebus pastebėta kitų neatitikimų, pareiškėjui bus patvirtinta skiriama parama. Antrasis vertinimo etapas negalės trukti ilgiau kaip 20 darbo dienų, nes į jį pateks jau tinkamai sukomplektuotos paraiškos. Todėl vertinimo procesas sutrumpės.

www.nma.lt