Murza steigia nacionaldarbininkų sąjūdį

www.alfa.lt

Šiandien buvo pristatyta steigiamo Vieningojo lietuvių nacionaldarbininkų sąjūdžio (VLNS) trumpoji programa, kurioje šmėstelėjo 10 Mindaugo Murzos įsakymų–tikslų, jų įgyvendinimas, pasak sąjūdžio steigėjų, padėtų ištempti šalį iš krizės liūno.
Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus buvo sukurta koalicinė Trejybė. Prie VLNS su M. Murza priešakyje prisijungė paramos fondas „Tautos išlikimas“ bei nacionaldemokratų partija.

Populizmas ar gelbėjimosi ratas valstybei – atsakys laikas, bet „murzininkai“ sustoti neketina, pirmas žingsnis, naujos politinės jėgos registracija, turėtų būti žengtas netrukus.

„Tik suvieniję jėgas galime pasiekti užsibrėžtų tikslų“, – trumpai susijungimo priežastį įvardijo Nacionaldemokratų partijos pirmininkas Žilvinas Razminas.

Revoliucinės idėjos

„Nemažai laiko buvome paskyrę dokumentų tvarkymui. Iš pradžių turėjome 27 punktų programą, bet supratome, kad reikia ją trumpinti. Galiausiai liko 10 punktų. Reikia stiprinti tautinę lietuvių sąmonę. Nevieninga valstybė praras savo tautiškumą. Šiuo metu valdžia priklauso turtingiausiems. Mes manome, kad ją turi valdyti geriausi. Kol „turtuoliai“ valdys šalį, tol nesibaigs konfliktai ir nesutarimai“, – kalbėjo VLNS pirmininkas M. Murza.

Radikalas tikino, kad Lietuva – ES provincija, jos kolonija: „Nebėra Lietuvos. Mes pasisakome už naujos valstybės sukūrimą. Valdžia turi dirbti ne todėl, kad šalis egzistuotų, bet todėl, kad ji klestėtų. Reikia pašalinti oligarchinę santvarką. Šiuo metu Lietuvoje nėra gamybos, pramonė merdi, esame importuotojai, bet ne eksportuotojai.“

Imigrantai kursto nesantaiką

VLNS politinėje programoje liko nepamiršti ir užsieniečiai. „Reikia mažinti imigraciją, nes skirtingos tautybės žmonės kelia nesantaiką. Jie apsigyvena kvartaluose, nenori integruotis į visuomenę, didina nusikalstamumą. Pasisakome už atominę elektrinę. Norime, kad Ignalinos atominė elektrinė gyvuotų tol, kol nepasistatysime naujos. Mes pirmieji apie tai prabilome, kitos partijos nugvelbė šią idėją ir panaudojo ją rinkimų programose“, – kalbėjo VLNS pirmininkas.

Naujo politinio judėjimo šalininkai įsitikinę, kad skurdo panaikinimas Lietuvoje taip pat yra būtina sąlyga: „Šalyje yra 2 proc. oligarchų. Trečdalis – ant skurdo ribos, o 40 proc. jau peržengė skurdo lygį. Lietuvoje neturėtų būti skurdžių. Pagrindas tam – gera valdžia ir protingi įstatymai.“

Už žmogžudystę – mirties bausmė

VLNS atstovai atliko namų darbus. Jų programoje aštriausios, visuomenėje labiausiai aptariamos problemos.

Savo programoje jie nepamiršo itin aktualaus mirties bausmės klausimo. „Sieksime jos sugrąžinimo. Mirties bausmė turės būti taikoma tiems, kurie atėmė kito žmogaus gyvybę. Jei nužudei – privalai sulaukti tokios pačios bausmės, už ekonominius nusikaltimus – žmogus turėtų atlyginti darbu, kiek pridaro nuostolių, tiek ir sugrąžina. Mes pasisakome už progresyvinius mokesčius, daugiau uždirbantys turi mokėti didesnius mokesčius“, – pasakojo M. Murza.

Murza: gaminami diplomuoti bedarbiai

Radikalių pažiūrų atstovas tvirtino pasisakąs už nemokamą mokslą: „Net ir nemokamas mokslas gali būti kokybiškas. Dėl šio klausimo reikėtų peržiūrėti aukštojo mokslo struktūrą. Šiuo metu aukštosios mokyklos už pinigus gamina diplomuotus bedarbius. Pasakysiu negražiai, bet užsieniečiams seneliams pedagoginio absolventės užpakalius valo, jų kambarius tvarko.“

Paskutinė politinio sąjūdžio programos dalis iš tiesų šokiruojanti. „Murzininkai“ pasisakė už Lietuvos išstojimą iš Europos Sąjungos, nes tada, pasak jų, bus galima išsaugoti nacionalinę vidaus rinką.

Šalies finansus valdo marionetės?

Paramos fondo „Tautos išlikimas“ direktorius Algimantas Malinauskas įsitikinęs, kad didele dalimi dėl problemų šalyje kalta žiniasklaida.

„Verslo ir politikos rykliai išsiperka reklaminius plotus, formuoja klaidingą viešąją nuomonę. Be to, tautos finansus valdo arba užsieniečiai, arba lietuviškos marionetės. Mūsų saugumas gaudo tik tuos, kurie bulvių maišą pavogė. Lietuvos valstybė vedama žlugimo link“, – teigė A. Malinauskas.
Paramos fondo „Tautos išlikimas“ direktoriaus nuomone, net karai nenualino taip šalies kaip Landsbergio valdymas: „Mūsų valdžia iš zaporožiečio nori padaryti chevroletą.“