Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną nepamirškite iškelti trispalvę

Trečiadienį mūsų tauta švęs Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Mažeikių rajono savivaldybė primena, kad šią dieną Lietuvos valstybės vėliava turi būti iškelta prie valstybės valdžios ar savivaldos institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų pastatų ir gyvenamųjų namų. Vėliava iškeliama 7 valandą, nuleidžiama 22 valandą.
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius nurodė kovo 11 d. seniūnams. pervažiuoti seniūnijas ir užfiksuoti, virš/prie kokių įstaigų, organizacijų (nesvarbu, kokia jų nuosavybės forma) ar individualių gyvenamųjų valdų nebus iškelta Lietuvos valstybės vėliava. Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo pažeidėjai bus baudžiami įstatymų nustatyta tvarka.
Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatyme Nr. I-1497 (Žin., 1991, Nr. 20-517; 2004, Nr. 115-4274), reglamentuojančiame Lietuvos valstybės vėliavą, kitas vėliavas, jų aprašymus, oficialaus naudojimo Lietuvos Respublikoje principus ir tvarką, atsakomybę už vėliavų iškėlimo tvarkos pažeidimus ar vėliavų išniekinimą, vėliavų gamybą ir priežiūrą, nurodoma, kad Lietuvos valstybės vėliava keliam prie, virš ar ant valstybės savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, nesvarbu, kokia jų nuosavybės forma, taip pat gyvenamųjų namų šiomis valstybės švenčių dienomis:

Vasario 16–ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną;
Kovo 11–ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena;
Liepos 6–ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Lietuvos valstybės vėliava prie, virš ar ant valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų iškeliama šiomis atmintinomis dienomis:

Sausio 1–ąją – Lietuvos vėliavos dieną;
Sausio 13–ąją – Laisvės gynėjų dieną;
 Kovo 29–ąją – Lietuvos įstojimo į NATO dieną;
Gegužės 1–ąją – Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dieną;
Gegužės 9–ąją – Europos dieną;
Birželio 14–ąją – Gedulo ir vilties dieną (su gedulo ženklu);
Birželio 15–ąją – Okupacijos ir genocido dieną (su gedulo ženklu);
Liepos 15–ąją – Žalgirio mūšio dieną;
Rugpjūčio 23–ąją – Juodojo kaspino dieną (su gedulo ženklu);
Rugpjūčio 31–ąją – Laisvės dieną;
Rugsėjo 23–ąją – Lietuvos žydų genocido dieną (su gedulo ženklu);
Spalio 25–ąją – Konstitucijos dieną;
Lapkričio 18–ąją – Latvijos nepriklausomybės dieną;
Lapkričio 23–ąją – Lietuvos karių dieną;

Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas numato, jog asmenys, pažeidę Lietuvos valstybės, užsienio valstybės, Europos Sąjungos ar tarptautinės viešosios organizacijos vėliavos iškėlimo tvarką, atsako įstatymų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 188-1 straipsnis nurodo, kad Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo nustatytos tvarkos pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą įstaigų, išskyrus valstybės ir savivaldybių įstaigas, įmonių ir organizacijų administracijos vadovams, gyvenamųjų namų savininkams arba asmenims, atsakingiems už gyvenamųjų namų eksploatavimo organizavimą, nuo dešimties iki trisdešimties litų, o valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų administracijos vadovams – nuo trisdešimties iki šešiasdešimties litų.